ØNSKER IKKE ØKT BESKATNING: Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Sandblad, Mattis

Leder

Skattlegg pengemaskinen

Fiskeoppdrett i norske fjorder gir store inntekter. Nå åpner endelig regjeringen for å skattlegge næringen på samme måte som olje og vannkraft.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Stortinget vil ha ny avgift på oppdrett – mot Per Sandbergs vilje

Oppdrett av laks og ørret har vært et eventyr de siste årene. Eierne har blitt skikkelig rike. Det kan de takke naturgitte forhold som rene fjorder og en levedyktig fiskestamme for, sammen med lav kronekurs, høye laksepriser og en lite langfingret stat.

Mange oppdrettere har nok egentlig bare ventet på at de må betale mer skatt, og fundert på hvor lenge denne historiske flaksen skulle vare. Eksportverdien av norsk laks var på nær 65 milliarder i fjor. Vi solgte en million tonn laks til utlendinger i 2017.

les også

Sandberg: Slik skal vi bli kvitt lakselusa

Og nå varsler regjeringen, motvillig ifølge fiskeriministeren, at de vil utrede grunnrenteskatt på havbruk. Den nyheten har sendt lakseaksjene på Oslo Børs nedover, og Per Sandberg sier til NRK at han er for den nye beskatningen bare fordi alternativer er verre.

Men her trengte regjeringen et spark bak. Det er forunderlig at Finansdepartementet har holdt seg unna et så fint skatteobjekt så lenge. I flere omganger har opposisjonen på Stortinget foreslått ulike måter å avgiftsbelegge næringen på, men forslagene har blitt avvist hver gang av regjeringen. Det er i sitt siste svarbrev til Stortinget at regjeringen nå sier de vil utrede en grunnrenteskatt i havnæringen.

les også

Naturvernforbundet: Tonnevis med plast går rett i havet fra norske oppdrettsanlegg – hvert år

En næring som har superprofitt, men som ikke legger igjen store verdier, får problemer med legitimiteten lokalt når de samtidig legger beslag på fjordområder, i konflikt med for eksempel ferdsel, fiskeri og villaks.

Derfor er det en god idé med en form for beskatning, som grunnrenteskatt, akkurat som vi har i olje og vannkraft. Alle disse næringene tjener pengene sine ved hjelp av ressurser som tilhører fellesskapet. Da må de beskattes deretter.

For oppdretterne vil dette være med på å sikre legitimiteten til en næring som regjeringen fremover har varslet skal få breie seg mer ut i fjordene våre.

Vi er ikke imot det, så lenge det foregår på et bærekraftig vis. For i laksemerdene omskapes vår rene, norske natur til velklingende mynt i kassen. Rikdommen er blitt til i våre fjorder. Fellesskapet bør få mer igjen for den godviljen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder