Det er bra at ordfører Ragnhild Aashaug har bedt Magnus Holøyen og brødrene hans om unnskyldning. Nå må storsamfunnet følge opp med kontrollrutiner slik at dette ikke kan skje igjen. Foto: Krister Sørbø

Leder

Et nødvendig kontrollvern

Systemet for støtte til psykisk utviklingshemmede i kommunene, må styrkes med et kontrollvern som hindrer muligheten for uthuling av ordninger og overgrep mot enkeltmennesker.

les også

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

«Kriteriesystemet er ment å kunne gi kommunen kompensasjon for å ta vare på dem som trenger mer hjelp enn gjennomsnittet. Systemet er tillitsbasert. Vi er avhengig av at den tilliten blir ivaretatt på en god måte, sier kommunalministeren». Det sa kommunalminister Monica Mæland til VG forrige uke da avisen hadde avslørt at antall psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune hadde doblet seg etter at rådmannen mente dette ville kunne gi større statlige overføringer og overskudd i kommunekassen. Historien som fulgte om brødrene Holøyen fra Tolga er en historie om maktovergrep, umyndiggjøring, fjerndiagnoser og andre sterkt kritikkverdige forhold. Kortversjonen er at to av brødrene ble satt under vergemål uten forsvarlig diagnosesetting, og at kommunen gjennom dette økte sine nettoinntekter.

les også

Erna Solberg med unnskyldning til Tolga-brødrene

Det ville være å håpe at Tolgasaken representerte et ekstremt tilfelle og at den tilliten kommunalministeren viste til for en drøy uke siden ville fungere ellers. Det er til det gjensidige gjentatt at Norge er et tillitsbasert samfunn. Og dersom man ikke skal kunne ha tillit til våre nærmeste tillitsvalgte i lokalsamfunnene, er påstanden bare en trist klisjé. Men nye avsløringer i denne avis i helgen, gir grunn til bekymring. I dag er det registrert 3000 flere psykisk utviklingshemmede i norske kommuner enn for ti år siden. Antallet betyr en sterk økning i overføring av statlige midler. Staten gjør ingenting for å kontrollere om tallene er riktige. Leder Nevropsykologisk forening, professor Jens Egeland, sier til VG at det er ingen grunn til å tro at antall psykisk utviklingshemmede har økt i den perioden. Det er mer sannsynlig at det har gått litt ned.

les også

Fylkesmannen opphever vergemål for Magnus Holøyen

Det er viktig å ikke forveksle tillit med naivitet. Tolga er ikke den eneste kommunen i Norge som sliter med økonomien og det er grunn til å frykte at dette ikke er et enkeltstående tilfelle. Det betyr selvfølgelig ikke at det nødvendigvis er noe galt med selve systemet eller ideen om å overføre penger til kommunene i slike saker. Men systemet må styrkes med et eget kontrollvern som hindrer muligheten for uthuling av ordninger og overgrep mot enkeltmennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder