. Oljeprisen bestemmes i et globalt, storpolitisk spill. Norge må leve med resultatet. Foto: Morten Mørland IKKE VG-BILDE

Oljeprisen i spill

Oljeprisen bestemmes i et globalt, storpolitisk spill med Saudi-Arabia,  Russland og USA i hovedroller. I dette drama er Norge en statist uten replikk. Vi må bare leve med utfallet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det storpolitiske spillet om oljeprisen påvirker sterkt og direkte vårt statsbudsjett, vår viktigste eksportnæring og vår privatøkonomi.

Kommende uke møtes Organisasjonen av oljeproduserende land (OPEC) i Wien for å gjøre et nytt forsøk på få kontroll over en råvarepris som påvirkes sterkt av både økonomiske og politiske faktorer. Deres viktigste mål er å forhindre et nytt prisfall. Norge har alt å vinne på at de lykkes.

Fornyet optimisme

Norge har ingen plass ved forhandlingsbordet, men vi vil umiddelbart merke resultatet. Da OPEC i november bestemte seg for produksjonskutt, og fikk med seg andre produsentland, steg oljeprisen umiddelbart med 8,5 prosent. For Norge betyr en sterk prisøkning milliarder i økte inntekter til staten og fornyet optimisme i oljenæringen.

Fra nyttår til mai har oljeprisen i gjennomsnitt vært 55 dollar per fat. De siste ukene har imidlertid prisen vært nede på 44 dollar, som er det laveste på mer enn et år. Oljeprisen steg raskt til om lag 50 dollar da de to største oljeprodusentene, Saudi-Arabia og Russland, sist mandag ble enige om at produksjonsbegrensningene bør videreføres.

LES OGSÅ:Olje-eksperter uenige om effekten

Saudi-Arabia har lederrollen i OPEC og i Wien vil de forsøke å få de 12 øvrige medlemslandene til å støtte en forlengelse av produksjonskuttene i ytterligere ni måneder. Størstedelen av kuttene tas av Saudi-Arabia. Men OPEC har mistet noe av grepet om oljeprisen.

Flommer over

En skjellsettende hendelse er den raskt økende produksjonen av amerikansk skiferolje. Den har flommet over markedet og dramatisk endret både energi- og geopolitikk.

USAs oljeimport faller kraftig og landet er i ferd med å bryte den økonomiske avhengigheten til Saudi-Arabia og andre gulfstater. I tillegg kommer Russlands innflytelse som storeksportør. 70 prosent av landets oljeinntekter kommer fra olje og gass og de er villige til å gå langt for å sikre høye råvarepriser. Et annet forhold som hemmer OPECs evne til alene å kontrollere markedet er intern maktkamp.

For vel et år siden holdt OPEC krisemøte i Qatar om lave oljepriser. Møtet endte i fiasko på grunn av rivaliseringen mellom Saudi-Arabia og Iran, og oljeprisen falt umiddelbart med fem prosent. Politikk trumfet økonomi.

Først i november 2016 klarte OPEC å gjøre noe effektivt da de, i samarbeid med land som Russland, ble enige om å redusere den samlede daglige produksjonen med 1,7 millioner fat. Før dette hadde prisen stupt fra et toppnivå på godt over 100 dollar fatet før 2014, helt ned til 30 dollar. Det globale tilbudet økte langt mer enn veksten i etterspørsel, mye på grunn amerikansk skiferolje. Markedet kom i ubalanse. Det utløste en utmattelseskrig om markedsandeler, der OPEC først forsøkte å gjøre skiferolje ulønnsom ved å produsere for fullt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:OPEC tar grep

Tar markedsandeler

Paradokset er at når OPEC kutter produksjonen i en lengre periode, og slik oppnår en høyere pris, vil den amerikanske produksjonen øke. De kan ta markedsandeler når OPEC kutter. De reagerer hurtigere på svingninger i markedet enn i andre produksjonsland. I 2016 trodde OPECs analytikere at den amerikanske produksjonen ville synke i 2017. Nå forventer de i stedet at den vil øke betydelig.

I Norge tar det mange år å planlegge, finansiere og bygge ut nye oljefelt. Etter prisfallet i 2014 forsvant mye av investeringslysten og konsekvensene ble store. Investeringene på norsk sokkel var 30 prosent lavere i fjor, sammenlignet med 2014. Oljerelaterte bedrifter i Norge har slitt tungt og titusener har mistet jobben.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Skuer mot oljetoppen

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer stigende oljepriser de kommende fem årene, blant annet fordi det er blitt investert lite i nye prosjekter globalt. Regjeringen mener prognosene for norsk oljenæring er i bedring. I revidert statsbudsjett anslås det et mindre fall i petroleumsinvesteringene i år og neste år, før investeringene igjen vil øke. Fordi oljenæringen er blitt tvunget til kostnadskutt kan nye prosjekter bli lønnsomme selv om oljeprisen er lavere enn før.

Men regjeringen påpeker at usikkerheten er stor:

- Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller faller bort.

Til uken kan OPEC gjøre et nytt forsøk på å stabilisere oljeprisen. Med Saudi-Arabia og andre OPEC-land kan ikke lenger utstede noe diktat. Nye sterke aktører er kommet på banen og krefter utenfor deres kontroll påvirker råvareprisen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder