Foto: ROAR HAGEN

Leder

Uegnet luftslott

Styret i Helse Sør-Øst trosser så vel faglige innsigelser som de uavhengige ekspertutvalgene og trumfer gjennom nedleggelse av Ullevål sykehus for å bygge nytt, dyrt og høyt på Gaustad.

Gigantprosjektet er omstridt i praktisk talt alle sykehusfaglige miljøer og innebærer så mange reguleringstekniske, logistiske og økonomiske utfordringer at det skal godt gjøres å få et ansvarlig stortingsflertall til å si ja til en så usikker milliardinvestering.

les også

Byggekspert om Ullevål-vedtaket: – Fullstendig feil

I en skarp kronikk i Aftenposten beskriver professor Rune Slagstad hvordan en ny, helsebyråkratisk maktelite anført av adm.dir. Bjørn Erikstein i Oslo Universitetssykehus (OUS) har drevet frem Gaustad-planene i strid med faglige råd og anbefalinger. En veik og tilsynelatende uinteressert helseminister Bent Høie (H) har latt det professor Olav Røise kaller en liten klikk rundt Erikstein få lov til å kjøre et ensporet løp preget av faktaresistens og døve ører. At smittsom prestisje har fortrengt rasjonale, trenger man ingen doktorgrad for å diagnostisere.

les også

Bevar Ullevål!

Det er symptomatisk for både prosjektet og prosessen hvordan kritikere systematisk er blitt overhørt og overkjørt. Riksrevisjonen inkludert. Siri Hatlen, som var første direktør i det sammenslåtte OUS, gjennomskuet allerede i 2011 at planene om å samle hovedstadens regionale sykehusfunksjoner på Gaustad var tuftet på sviktende premisser: Tomten var på flere måter uegnet og realismen i kostnader og finansiering var i beste fall en feberfantasi. Heller enn å jatte med helsebyråkratene gikk hun av. Det står det respekt av.

les også

Kommentar: Gjøkungen på Gaustad

Det er fremlagt rapporter som påviser at opprusting av Ullevål som regionalt akuttsykehus samt opprettholdelse av Rikshospitalet som et høyspesialisert sykehus vil kreve 20 milliarder mindre i investeringskapital enn den mindre egnede Gaustad-tomten.

I likhet med annen dokumentasjon som underbygger det samme er imidlertid saklige stemmer som går i rette med OUS-ledelsens blitt møtt med bestilte motrapporter som bygger på andre premisser og svarer på noe helt annet. Det er som å gå til legen for en inngrodd tånegl og få beskjed om at armen må amputeres.

les også

Kommentar: Idéfarsen fortsetter

Statens vegvesen vil ikke tillate en omfattende Gaustad-utbygging av sikkerhets- og tilkomsthensyn, Riksantikvaren vil ikke tillate riving av fredet bebyggelse, finansminister Siv Jensen vil neppe si ja til søknaden om 40 milliarder kroner, og hverken Oslos beboere eller befolkningen for øvrig kan tillate at viktige fagmiljøer brytes opp og splittes – som for eksempel Ullevåls akuttmedisinske team, det eneste som fungerte da nasjonens kriseberedskap sviktet 22. juli 2011.

Luftslott er fine. Men uegnet å flytte inn i.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder