MENER SV ER PÅ BÆRTUR: – SVere har mye godt engasjement, og jeg deler stort og ekte verdifelleskap med de. De bryr seg om klima og miljø, flyktninger og vil ta aktive grep for å bekjempe fattigdom nasjonalt og globalt. Derfor kan det være lett å glemme hvor på «bærtur» de er når de snakker om sikkerhets- og forsvarspolitikk, skriver Abid Raja. Foto: Trond Solberg

Debatt

Hvorfor vegrer SV seg for internasjonalt samarbeid?

Når SV-leder Audun Lysbakken stiller i Politisk Kvarter onsdag 25.9 for å presentere SVs sikkerhets- og forsvarspolitikk er det slående hvor mye han vegrer seg for transatlantisk samarbeid.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

Abid Raja, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

SV mener NATOs mål om å bevege seg mot 2 prosent av BNP til forsvaret er «diktat fra Washington». Han vil skrote NATO til fordel for en nordisk forsvarsunion og mener det største norske bidraget til avspenning mot Russland er å sende amerikanske styrker hjem fra Europa. Der SV ønsker å avskaffe verdens sterkeste forsvarsallianse, vil Venstre styrke den. Der SV mener 2-prosentmålet er diktat, mener Venstre at det er viktig med styrket europeisk forsvarsevne. Der SV er villig til å kaste hele alliansen til sjøs på grunn av ett amerikansk statsoverhode ser Venstre alliansen i et 100-årsperspektiv. 

les også

Forsvarets tur

Motstanden til norsk NATO-medlemskap var grunnen til at SVs forløper i sin tid ble grunnlagt. At de ikke har modifisert NATO-standpunkt siden den gang vitner om at det ikke har skjedd mye ny tankevirksomhet i partiet på dette feltet siden da. Det er ingen mulighet for at en forsvarsunion mellom fem land (ett uten eget forsvar) kan erstatte verdens mektigste forsvarsallianse.

Under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 deltok 50.000 soldater fra 31 land i Norge med 70 skip, 130 luftfartøy og 10.000 kjøretøy. Selv samlet under ett kunne ikke de nordiske landene stilt med tilsvarende kapasiteter. Nordisk samarbeid er viktig og riktig, spesielt for å håndtere dyre nyanskaffelser. Men at en nordisk forsvarsunion skal være et alternativ, og ikke supplement, til NATO er et luftslott. At Norge skulle være sikrere i en dvask nordisk forsvarsunion enn i NATO er et ytterligere feilslutning. Norges strategiske posisjon i forhold til Russland endres ikke av at vi bytter allianserammeverk.

Norskekysten vil fortsette å være strategisk viktig og russiske baser på Kolahalvøya vil ikke bli flyttet om Norge trer ut av NATO. Derimot vil vi bli et enklere bytte i en situasjon der norsk sikkerhet kan brytes uten frykt for å skape en kollektiv reaksjon fra NATO. Nettopp derfor diskuteres det både i Sverige og Finland om de ikke også skal tre inn i NATO. Det er helt ufattelig at partier i den norske partifloraen kan mene at vi er sikrere uten NATO.  

les også

Et alvorlig varsel: Rust opp!

les også

Forsvarets operative sjef: Kan ikke forsvare Norge til alliert hjelp kommer

Lysbakken kaller altså 2-prosentmålet en amerikansk diktat. Han glemmer at det var den russiske anneksjonen av Krim-halvøya som provoserte fram målsetningen om å øke forsvarsutgiftene i alliansen for alle europeiske allierte mot 2 prosent. Til grunn for dette lå ikke bare et historisk amerikansk engasjement for byrdefordeling. Det var flere europeiske NATO-allierte, Norge blant dem, som så at vi trengte en mer troverdig investering i europeisk forsvarsevne i alliansen. Hele nøkkelen til europeisk sikkerhet siden 2. verdenskrig har vært solidariteten innenfor NATO. Hvor utrygt hadde ikke kontinentet blitt om alle skulle tenkt som Lysbakken at egne prioriteringer må komme foran våre felles sikkerhetsutfordringer?

les også

Er Trump en fare for vår sikkerhet?

SV mener Donald Trump gjør at vi må se oss om etter alternativer til NATO. De vil altså kaste hele alliansen ut med badevannet fordi han er uenig med amerikanernes presidentvalg. Dette er en historieløs og kortsiktig tilnærming, men man kan kanskje ikke vente noe annet av en politiker som har programfestet å ville trekke seg fra hele alliansen? Donald Trump er den amerikanske presidenten som har stått lengst fra Venstres politikk siden slutten på den andre verdenskrig. Allikevel er NATO mye mer enn nåværende statsoverhoder. Det er en allianse tuftet på felles verdier, og selv om disse verdiene er under press både i Europa og USA så er resonnementet for en verdibasert forsvarsallianse like gyldige i dag som de var under den Kalde krigen. Det kommer til å finnes et Amerika etter Trump, selv om Lysbakken ser ut til å ha glemt det. 

SVere har mye godt engasjement, og jeg deler stort og ekte verdifelleskap med de. De bryr seg om klima og miljø, flyktninger og vil ta aktive grep for å bekjempe fattigdom nasjonalt og globalt. Derfor kan det være lett å glemme hvor på «bærtur» de er når de snakker om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det virker som om SVs største utfordring er å forholde seg til at Norge er et lite land som er avhengig av å samarbeide med andre demokratier for å oppnå noe. De sier nei til EØS, EU og NATO. For oss i Venstre er dette en umulig vei. Sosialliberalisme handler om å samarbeide på tvers av landegrenser, på å stå opp for demokratiske verdier og fellesskap. Da kan vi ikke droppe samarbeidet fordi lederne deres ikke ble valgt av SV eller Venstres landsmøte.  

Les også

 1. Sverige ruster opp - slik blir den nye krigsmakten

  Sverige storsatser på forsvaret igjen. På bare noen år skal svenskenes væpnede styrker vokse med 65 prosent.
  Pluss content
 2. Irans utenriksminister i Norge: – Ikke la USA bølle dere til å bryte internasjonal rett

  Europa må reise seg og stå opp mot USAs bølle-oppførsel. Hvis ikke, kan et utilbørlig amerikansk press på Iran få uante…

Mer om

 1. Sikkerhetspolitikk
 2. Forsvarspolitikk
 3. Nato

Flere artikler

 1. Erna Solberg til VG: NATO er ikke hjernedød

 2. Bråkmakerne i NATO

 3. Jim Mattis: Tror ikke Trump vil ta USA ut av NATO

 4. Forsvarets langtidsplan til ompuss

 5. Trump møter motstand

Fra andre aviser

 1. Macron kaller NATO-alliansen «hjernedød»

  Aftenposten
 2. Opprustning på overtid

  Aftenposten
 3. VG: Tyrkia nekter å godkjenne NATOs forsvarsplan for Norge

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: En BNP-andel skremmer neppe Russland

  Aftenposten
 5. Fikk nei til Grønland, avlyser Danmarkstur

  Aftenposten
 6. NATOs Kina-diskusjon synliggjør Norges krevende balansegang

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no