– Vi håper norske politikere vil ta ansvar og sikre et fullverdig straffeoppgjør for IS. Det fortjener deres ofre, skriver kronikkforfatterne. Foto: FRODE HANSEN/ICJ

Debatt

Norske IS-krigere må også straffeforfølges for krigsforbrytelser

Norsk påtalemyndighet må straffeforfølge norske statsborgere som har kjempet for IS i Syria og Irak for folkemord og krigsforbrytelser, og ikke bare for medlemskap i terrororganisasjoner.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

MADS HARLEM, folkerettsjurist og leder for ICJs fagutvalg i flyktning –og humanitærrett
SOFIE A. E. HØGESTØL, førsteamanuensis i rettsvitenskap UiO og Styremedlem ICJ Norge
MALCOLM LANGFORD, professor i rettsvitenskap UiO og Styremedlem ICJ Norge

VG har den siste tiden satt et viktig søkelys på forbrytelsene til Den såkalte «islamske stat» (IS), ved å fortelle historiene til deres ofre. I lys av disse grusomme forbrytelsene er det helt essensielt at verdenssamfunnet nå tar ansvar og jobber aktivt for å gi IS-ofrene et verdig rettsoppgjør. Her vil nasjonale domstoler også måtte spille en avgjørende rolle.

Mens det er steile fronter i debatten om Norges ansvar for å hente hjem norske fremmedkrigere og deres barn i Syria og Irak, er det bred politisk enighet om at nordmenn som bevisst har sluttet seg til IS skal straffes dersom de kommer hjem til Norge.

les også

IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de

Men her i Norge er det påtalemyndigheten med Riksadvokaten i spissen, og ikke politiske myndigheter, som har ansvar for å straffeforfølge hjemvendte IS-krigere.

Likevel ser vi at den norske påtalemyndighetens praksis vedrørende straffeforfølgning av fremmedkrigere ikke har blitt nok problematisert. Det er viktig at vi gjør nå, før flere IS-krigere kommer tilbake til Norge.

I 2013 endret Stortinget på straffeloven, slik at det ble ulovlig å delta i en terrororganisasjon. Denne endringen har gjort det mulig for norske statsadvokater å straffeforfølge hjemvendte fremmedkrigere kun basert på deres deltagelse i terrororganisasjoner som IS.

Norske statsadvokater har vist i løpet av de siste årene at de er flinke til å gjennomføre denne type saker og flere hjemvendte fremmedkrigere sitter nå i fengsel for IS-deltagelse.  

les også

Han hentet hjem sine syv barnebarn – råder norsk morfar til å reise til Syria

Men det påtalemyndigheten ikke har vært like flinke til, er å straffeforfølge returnerte IS-krigerne for internasjonale forbrytelsene som folkemord og krigsforbrytelser de kan ha begått mens de oppholdt seg i Syria og Irak.  

Stortinget vedtok egne straffebestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i 2008. Disse bestemmelsene gjør det mulig for norske statsadvokater å  straffeforfølge enkeltpersoner for grove internasjonale forbrytelser, slik som de grusomme forbrytelsene IS-ofrene beskriver til VG.

Likevel har disse bestemmelsene knapt vært tatt i bruk av norske statsadvokater og ingen av de hjemvendte IS-krigerne har så lagt blitt straffeforfulgt for internasjonale forbrytelser. Det er problematisk.

For å illustrere hvorfor dette er problematisk, trenger vi bare å se til Tyskland. Der har de nettopp stilt en tysk kvinne for retten for krigsforbrytelser, blant annet fordi hun skal ha latt en fem år gammel jente som var familiens slave, dø av tørst.

les også

Kallmyr: Tribunal kan dømme IS-krigere for folkemord

Tyske statsadvokater har således ikke bare nøyd seg med å straffeforfølge kvinnen for at hun har deltatt i IS som terrororganisasjon, de har også passet på at hun faktisk blir straffeforfulgt for de grove internasjonale forbrytelsene hun skal ha begått i løpet av sin tid i IS-kalifatet. Hadde de i stedet kun siktet henne for IS-deltagelse, ville hun i praksis gått straffefri for det angivelige drapet på denne fem år gamle jenten.

Denne saken understreker således hvorfor det er viktig at den norske påtalemyndigheten også forsøker å straffeforfølge fremmedkrigere for internasjonale forbrytelser.

Når man utelukkende straffeforfølger for deltagelse i en terrororganisasjon, risikerer man å svikte ofrene for internasjonale forbrytelser. Og det er fare for å sende et uheldig signal med tanke på fremtidige konflikter siden det blir personers tilslutning til en av partene i konflikten og ikke deres handlinger i konflikten som straffeforfølges. 

FNs Rwandatribunal og vår egen Høyesterett har dessuten vektlagt at det er noe annet å bli stilt til ansvar for straffebestemmelser om folkemord og krigsforbrytelser enn andre straffebestemmelser i Norge.

Selv om det selvfølgelig er krevende å bevise at norske statsborgere har begått krigsforbrytelser og folkemord i Syria og Irak, er det prinsipielt viktig at vi i hvert fall prøver. Det er heldigvis også mulig for norsk påtalemyndighet å samarbeide med FN mekanismene og våre europeiske kollegaer som aktivt jobber med å innhenter bevis og dokumentasjon for disse forbrytelsene.

Men det fordrer at Riksadvokaten er tydelig på at folkemord og krigsforbrytelser faktisk skal straffeforfølges i Norge som dette og ikke bare som medlemskap i terrororganisasjoner. I tillegg må Kripos viktige arbeid med å etterforske internasjonale forbrytelser ikke svekkes, slik det nå kan være fare for med de besparelser som er foreslått for etaten.

Her må med andre ord Stortinget komme på banen og denne uken skal de behandle et representantforslag om hvordan man skal legge til rette for rettsforfølgning av mistenkte forbrytere i Syria/Irak. Da håper vi at norske politikere vil ta ansvar og sikre et fullverdig straffeoppgjør for IS. Det fortjener deres ofre.

Mer om

 1. Den islamske staten (IS)
 2. Fremmedkrigere
 3. Jus
 4. Terror
 5. Syriakrigen
 6. Radikalisering

Flere artikler

 1. Kallmyr: – IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

 2. Kallmyr om IS-fremmedkrigerne: Ikke et politisk spørsmål

 3. SV-Eide mener Solberg er «soft» mot IS-krigere

 4. Kallmyr: Tribunal kan dømme IS-krigere for folkemord

 5. Jurister ut mot Kallmyr: Ingen grunn til ikke å dømme IS-nordmenn i Norge

Fra andre aviser

 1. Regjeringen vil ikke hente norske IS-krigere hjem. Samtidig etterlyser PST dem gjennom Interpol.

  Aftenposten
 2. USA ber Norge hente hjem IS-krigere

  Bergens Tidende
 3. Norge bør hente hjem egne borgere med IS-tilknytning, også de som har deltatt i krigen

  Aftenposten
 4. SVs Petter Eide hardt ut mot Frps Amundsen: Selvskading ikke å hente hjem IS-krigere

  Aftenposten
 5. IS-krigere har begått grusomme krigsforbrytelser, men hva skal skje med dem nå? Syriske myndigheter har en løsning.

  Aftenposten
 6. IS-krigerne har begått forferdelige krigsforbrytelser. Nå vet kurderne hva de vil gjøre med dem.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder