Foto: Roar Hagen

Kommentar

Rent vann er ingen selvfølge

Klager du over høye vanngebyrer? Kostnaden ved å slurve med vannet vårt, er høyere.

Tone Sofie Aglen
Kommentator

Kan vi drikke vannet fra springen? Det er som regel det første vi spør om når vi kommer til et nytt land. Å drikke rent vann fra kranen er et velferdsgode vi tar så for gitt at vi sjelden ofrer det en takknemlig tanke. Vi skal ikke dra mye lenger sør i Europa før det slett ikke er noen selvfølge. I global sammenheng er vann en stor mangelvare, og mer enn fem millioner mennesker dør årlig av vannrelaterte sykdommer. I 2025 er det anslått at to tredjedeler av verdens befolkning vil bo i land med moderat til alvorlig vannmangel. I Norge lar vi bekymringsløst vannet renne.

Vi liker å tro at vi har verdens beste vann i springen, men har vi latt det bli en sovepute? Norge er velsignet med store mengder vann fra naturens side, og har bedre råvann enn de fleste andre land. Det er likevel ingen garanti for godt drikkevann. Risikoen for å bli syk av forurenset vann er større i Norge enn i sammenlignbare land. En årsak til dette er at 90 prosent av vannet vi drikker er overflatevann fra elver og innsjøer. Det er lett tilgjengelig, men også mer utsatt for forurensning og mikrober enn grunnvann. Helsemyndighetene krever at alt vann desinfiseres, vanligvis ved hjelp av kloring eller UV-stråling. Det skjer likevel ikke med alt drikkevann i dag.

les også

Vest politidistrikt åpner etterforskning mot Askøy kommune

Kvaliteten avhenger både av rensetiltak og ledningsnettets kvalitet. Under jorden ligger 41.000 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer omtrent en runde rundt ekvator. I tillegg kommer stikkledninger til hus og bygninger, pumpestasjoner og høydebasseng. Det er en livsviktig infrastruktur som sørger for at innbyggerne får vann i springen, hver dag, året rundt.

Rent vann er noe vi ikke verdsetter før vi ikke lenger har det. Vannkrisen i Askøy utenfor Bergen har vært en smertefull påminner om hvor stort og viktig det kommunale ansvaret er. Minst 2000 er blitt syke av å drikke det kommunale vannet. 62 personer har vært innlagt på sykehus, og de undersøker også et dødsfall i sammenheng. Nå er det funnet både E-coli og Campylobacter i drikkevannet, bakterier som gir mage- og tarminfeksjoner. Det skyldes neppe kvaliteten på vannet, men at vannverket er gammelt og har behov for vedlikehold. Ledningsnettet er under stadig oppgradering. Høydebassenget, som de mistenker er «syndebukken», er fra 60-tallet og har sannsynligvis ikke vært testet på flere år.

Askøy kommune er ikke alene om å ha latt drikkevannet gå for lut og kaldt vann. De aller fleste som drikker vann fra springen, får det fra et kommunalt vannverk. Det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vannforsyningsanlegg er beregnet til 220 milliarder kroner. Med dagens takt på utskiftning tar det 150 år før dagens gamle rør er skiftet ut. Eksempelvis er lekkasjen fra vannrørene så mye som 30 prosent. I enkelte kommuner er lekkasjen så høy som 80 prosent. Det er naturlig nok også en kilde til forurensning. Klimaendringene og mer ekstremvær fører til mer overvann, og kloakk kan renne over og renne ut i drikkevannet. Ofte ligger vannrør og avløpsrør i samme grøft, slik tilfellet var i Askøy.

les også

Varaordfører på Askøy: – Det er teoretisk mulig at det skyldes menneskelig avføring

Vann og avløp er finansiert gjennom det såkalte selvkostprinsippet. Det betyr at det vi betaler i gebyr, skal dekke kostnadene for drift og investering. Samtidig ønsker politikerne gjerne å holde gebyrene nede. Selvkostprinsippet gir ikke nødvendigvis heller så mange incentiver til effektivisering. En annen utfordringen er å investere tilstrekkelig uten å gi innbyggerne gebyr-sjokk. Selv om flaskevann koster tusen ganger så mye som vann fra springen, er det få som jubler når regningen for de kommunale avgiftene kommer. Det er vedlikeholdets kjipe logikk. Alle vil mye heller bygge noe nytt enn å ta vare på og oppgradere det gamle. Det er litt som valget mellom ny tapet på stua og ny varmtvannsbereder.

Det finnes knapt en kommunal tjeneste som har så stor betydning, men som vi tar så for gitt. Når hørte du sist en politiker love velgerne bedre vann eller snakke varmt om verdien av å investere i nytt vannforsyningsanlegg? Den politikeren skulle med glede fått min stemme.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder