Leder

Bravo, Hillary!

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

I USA har presidentkandidat Hillary Clinton lagt frem et svært ambisiøst klimaprogram. Dersom hun blir valgt, kan USA komme til å få en langt mer dynamisk miljøpolitikk enn den vi har vært vitne til under den sittende presidenten, George W. Bush. Den planen Clinton la frem på valgkampmøter i Iowa mandag, lever langt på vei opp til de formaninger som har kommet fra fredsprisvinner Al Gore. Vi håper den tidligere presidentfruen blir nominert til demokratenes kandidat, og at hun kan dra nytte av klimaprogrammet i valgkampen.

Hillary Clinton lover at USA vil stille seg i spissen for en tøff klimapolitikk både globalt og nasjonalt dersom hun blir unionens neste president. Planen hennes går ut på å kutte USAs CO2-utslipp med 80 prosent innen 2050, og redusere importen av olje med to tredeler innen 2030. Det vil hun få til ved redusert energiforbruk, økt satsing på alternativt drivstoff som bioetanol og ikke minst langt strengere krav til bensinforbruk i nye biler.

Hillary Clinton fremhever at klimaproblemene utfordrer til teknologiske nyvinninger som kan gi mange millioner nye arbeidsplasser. Hun ønsker en «global grønn revolusjon» og lover at USA under hennes styre vil forhandle frem en ny internasjonal klimaavtale innen 2010, to år før Kyotoavtalen utløper. En slik avtale må inneholde målsettinger om utslippskutt som er forpliktende for alle større forurensere, også Kina og India, mener Clinton.

Den største forurenseren av alle er hennes eget hjemland, USA. Det er etter vår mening svært løfterikt dersom landet får en president med slike klimaambisjoner som Hillary Clinton ga til kjenne denne uken. USA kan bidra vesentlig til klimakampen både ved å redusere egne utslipp, og ved å være en pådriver i de internasjonale bestrebelsene for å redde jordens klima.

Det vil være en historisk hendelse dersom USA går fra å være en sinke i klimakampen til å bli en slik pådriver som Clinton åpenbart har ambisjoner om å gjøre landet til. Alle land må bidra i klimakampen, men det er ikke til å komme utenom at USA, Kina og India kan bidra mest, rett og slett fordi det er disse landene som har de største utslippene av CO2.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder