VIL HELLER UTREDE: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik stoppet pensjon fra første krone i denne omgang. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Leder

Pensjon fra første krone

Arbeiderpartiet og SV vil ha pensjon fra første krone. Og det er gode grunner til å øke pensjonen for lavtlønte. Men dette er en sak for partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet og SV har lenge krevd pensjon fra første krone også på tjenestepensjonen. I dag slår dette inn først når lønna når folketrygdens grunnbeløp (96.883 kroner), den ansatte er over 20 år og stillingen er over 20 prosent.

Og det lå en stund an til flertall i Stortinget for dette. Både KrF og Senterpartiet har uttrykt sin støtte til kravet.

les også

Kvinner tar mer grep om egen pensjon

Men nå trekker Senterpartiet seg fra den enigheten, og mener som KrF at saken heller skal utredes. Det har fått SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere. De mener saken er utredet nok og kaller Sps holdning uforståelig.

Men det er ikke en uforståelig holdning. Det kan være gode grunner til å innføre pensjon fra første krone også på tjenestepensjonen, slik vi allerede har det i folketrygden. KrF fikk imidlertid inn i regjeringsplattformen at firepartiregjeringen skal sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere saken.

les også

Alle må jobbe lenger

Og det er her saken hører hjemme. Dette er et forhandlingstema mellom partene i arbeidslivet. Lønn og pensjon er to sider av samme sak. Skal man påføre arbeidsgiverne de 3,5 milliardene ekstra i utgifter som forskningsstiftelsen FAFO mener ordningen koster, bør vi se dette i sammenheng med resten av potten.

Det er partene i arbeidslivet som må dekke inn utgiftene til utvidet tjenestepensjon. Derfor er det også partene som bør bli enige seg imellom.

les også

Så dyp blir pensjonskløften

Pluss content

Pensjon fra første krone er viktig særlig for deltidsarbeidende og lavtlønte. På den andre side vil ordningen være kostbar og byråkratisk for for eksempel turisme og landbruk som ofte leier hjelp noen uker hver sommer. Med nye kostnader og mer byråkrati kan vinninga fort går opp i spinninga.

Dette er noe partene må se på. Og om de blir enige, er vi tilhengere av en lovendring som gjør at tjenstepensjonen blir mer omfattende. Men her må alle gode hensyn veies opp mot hverandre. Det må et spleiselag til. Det siste vi vil er at norske bedrifter skal gå dukken i høye utgifter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder