Leder

Vern permisjonen

Av VG Leder

Foto: TEGNING: Roar Hagen / VG

Høyres familiepolitiske talsperson, Kristin Ørmen Johnsen, vil ha omkamp om tredelingen av barselpermisjonen, melder NRK. Endringene som ble innført i fjor, med flere uker øremerket far, kan gå utover ammingen dersom mor må tidligere tilbake til jobb, mener Ørmen Johnsen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

Vi håper statsminister Erna Solberg og hennes kollegium ikke hører på det øret. Å vrake en ordning som hverken er evaluert eller har fått virke et helt kalenderår, synes uklokt.

Det var i november at regjeringen for andre gang på et halvt år utvidet pappapermen, slik at mor og far nå får 15 uker hver, eventuelt 19 uker hver hvis det velges en dekningsgrad på 80 prosent av foreldrepengegrunnlaget. Delen av stønadsperioden som kan fordeles fritt, reduseres fra 26 til 18 uker.

De negative reaksjonene bunner i et syn på at staten i for stor grad går inn og regulerer hvordan familiene skal ordne seg. Det bør være opp til foreldrene å avgjøre hva som passer best, mener kritikerne.

les også

Permisjonsdebatten: – La tredelinga bestå!

Vi er enig i at mor og far skal selv skal finne ut av dette. Samtidig er det et overordnet mål i vår likestillings- og familiepolitikk at begge foreldre skal kunne ta størst mulig del i barnets liv alt fra starten av, samt at begge skal stå likest mulig i arbeidslivet under og etter permisjonen. Et virkemiddel i så måte er gunstige ordninger som er ment å skulle ivareta både mor, far og barnet.

les også

Permisjonsdebatten: – Jeg ønsker tredelingen hjertelig velkommen

Dette er ordninger, vel å merke, som skal legge til rette for at både far og mor får anledning til å være sammen med den nye verdensborgeren. I praksis betyr dette gjerne at mor kan ta ut to tredjedeler av permisjonstiden, mens far får en tredjedel. Å hevde at dette betyr statlig diktat av hvordan barnefamiliene organiserer seg, er med respekt å melde det rene tøv.

les også

Tredeling av foreldrepermisjonen: – Mor som fødemaskin

Storsamfunnet bruker enorme summer på rause barselordninger fordi det politiske flertallet i Norge mener det er riktig at det skapes en best mulig fordeling mellom kjønnene. For å få til det er vi avhengige at det defineres en fordelingsnøkkel som både tar hensyn til barnets behov, foreldrenes ønsker og abeidslivets krav til forutsigbarhet.

Ørmen Johnsen begrunner kravet om endring av gjeldende regler med at tredelingen har uforutsette konsekvenser fordi Helsedirektoratet anbefaler amming i åtte månereder, mens barselpermisjonen gir mor kun syv måneder hjemme dersom hun tar ut absolutt alt.

Her «glemmer» Høyres familiepolitiske talsperson at mødre har krav på tilrettelagte ammepauser i den, tross alt, relativt korte perioden barnet dier. Som politiker burde hun kanskje være vel så opptatt av at dette oppfylles.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder