POPULÆRT OMRÅDE: Fjellområdene i Atlasfjellene hvor Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept. Foto: Helge Mikalsen

Leder

Terroristene vil ramme vår trygghet

Mye tyder på at drapene på Maren Ueland og Louise Vestager Jensen kan være terrorisme. Hvis det var slik, er det avgjørende å finne ut om gjerningsmennene kan knyttes til eksisterende eller hittil ukjente terrornettverk.

To skandinaviske kvinner på fjelltur i et område som til nå har vært regnet som rimelig trygt endte sine liv på en brutal og fornedrende måte. Det kaller på sorg, fortvilelse og sinne.

Fire mistenkte gjerningsmenn er pågrepet, og det ser ut til at drapene hadde et motiv som var ideologisk. Man må ta et forbehold for dette, ettersom saken på ingen måte er ferdig etterforsket, men den informasjonen som har kommet ut til nå peker mot ekstremisme.

Videre etterforskning vil forhåpentligvis avdekke om det er en forbindelse til IS eller andre etablerte terrorgrupper, og om noen av gjerningsmennene hadde vært fremmedkrigere eller på annen måte hatt med terrororganisasjoner å gjøre.

les også

Broren til en av de drapsmistenkte: – Ble hjernevasket

Det kan ikke utelukkes at den eller de som drepte de to kvinnene handlet helt på egen hånd, men dersom det er gjerningsmennene som nå er pågrepet, virker det mindre sannsynlig. At fire personer samarbeider om å planlegge og utføre et drap på to vestlige kvinner, peker heller mot terrorisme. Terrorisme av den typen vi dessverre er blitt kjent med gjennom en rekke brutale drap på vanlige mennesker de siste årene. I Europa og resten av verden. IS’ strategi og mål er å spre frykt og død i andre menneskers hverdag, der de bor, ferdes eller drar på ferie.

les også

Flere angrep mot turister i Marokko – ingen knyttet til terror etter 2011

Marokko har lenge vært regnet som et relativt trygt land å ferdes i. Et populært turistmål for mange europeere, også nordmenn. De to kvinnene regnet sikkert med, som alle andre, at naturopplevelser i Atlas-fjellene var en rimelig trygg og fin ferie. De hadde i hvert fall ingen grunn til å tro noe annet.

les også

Politiet fant kniver under pågripelse av mistenkte for drapene i Marokko

Det er akkurat slik trygghet terrorister vil ramme. Gjennom sine hensynsløse drap vil de gjøre mennesker redde for hverandre, og dyrke frem mistenksomhet og hat. Det er derfor terrorisme er et onde som truer noe grunnleggende i samfunnsstrukturen, nemlig tilliten mellom de som lever sammen i samfunn.

Vi må aldri la terroristene lykkes med det. Det krever innsats i mange ledd. Truslene må forstås og oppdages, de må nøytraliseres, og de som trekker i trådene og har som mål å lokke unge menn inn i ekstremisme, vold og terror må spores opp og hindres i sin onde gjerning. Dette krever samarbeid mellom land og etater, terrortrusselen mot «sivile» er en global trussel, og må derfor håndteres globalt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder