Kommentar

Kan Støre samle Norge?

Av Hanne Skartveit

Klarer Ap-leder Jonas Gahr Støre å samle partiet sitt i innvandringspolitikken, kan også Norge bli mindre splittet i disse spørsmålene. Det trengs.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over ett år gammel

Sosialdemokrater over hele Europa sliter med asyl - og innvandringspolitikken. Det er vanskelig å forene ønsket om å  bevare gode velferdsordninger for egne innbyggere, med ønsket om å hjelpe et økende antall mennesker som flykter fra krig og nød.

Det gjelder særlig i en tid som nå, når millioner av mennesker er på flukt, samtidig som enda flere millioner reiser fra fattige land av økonomiske grunner for å få et bedre liv i Europa.

Et splittet Ap

Det store antallet flyktninger og migranter som kom til Europa høsten 2015 førte til at velorganiserte stater som Sverige knaket i sammenføyningene. De politiske spenningene i mange europeiske land økte dramatisk. Hellas og Italia må håndtere hundretusener av migranter og flyktninger på egen hånd, fordi andre land nekter å ta sin del av ansvaret. Samholdet i Europa står i fare.

Masud Gharahkhani har ledet arbeidet med Aps asyl- og flyktningpolitikk Foto: Ole Martin

les også

Støres asylmareritt

Splittelsen i norsk innvandringspolitikk går tvers gjennom Ap. Her finner vi både dem som ønsker at Norge skal ta imot og hjelpe mange flere, og dem som ønsker å stramme inn. Dette er bakteppet for Aps migrasjonsutvalgs arbeid. De la denne uken frem sitt enstemmige forslag til en asyl - og flyktningpolitikk som kan samle partiet.

Alle fløyer i partiet er representert i migrasjonsutvalget, som er ledet av Masud Gharahkhani. Det imponerende er at utvalget er enstemmig. Alle medlemmene stiller seg bak alle forslagene - også de mest omstridte tiltakene. Utvalget har klart å finne frem til en sosialdemokratisk ramme for en streng, rettferdig og human asylpolitikk. Det er på høy tid.

les også

Selvsagt er antallet viktig

Frp-diskusjonen uinteressant

Kjernen i forslaget er å få kontroll med antallet som får opphold i Norge, og samtidig bidra mer i flyktningenes nærområder. Noen har avfeid dette med som en kopi av Frps politikk. Jeg mener den debatten er uinteressant. Ap snakker med en annen troverdighet enn Frp både om å hjelpe i nærområdene, og om behovet for en skikkelig integrering av dem som kommer hit.

Arbeiderbevegelsen har tradisjon for bistand, og for internasjonal solidaritet. Og den har troverdighet i sitt sterke ønske om å bevare velferdsstaten, med et regulert arbeidsliv og verdige ordninger for dem som faller utenfor.

Alt dette har Aps migrasjonsutvalg klart å favne, i hvert fall i teorien. I praksis er det blant annet avhengig av om det er mulig å få til avtaler med trygge land utenfor Europa. Tanken er at den norske staten skal betale slike land for å ta imot asylsøkere som ikke har rett til varig opphold i Norge, men som heller ikke kan vende tilbake til hjemlandet. De skal få hjelp til å etablere seg, blant annet til å komme i arbeid.

Mennesker på flukt, her ved båten Siem Pilot i Middelhavet Foto: Kripos

Bekymring for velferdsstaten

Mange av dem som har kommet til Norge som asylsøkere, er økonomiske migranter som drømmer om et bedre liv. Med befolkningsutviklingen i Afrika, er det grunn til å tro at det vil bli stadig flere migranter i årene som kommer. I følge fremskrivninger vil innbyggertallet i Afrika doble seg innen 2050. Det sier seg selv at presset mot Europa vil øke kraftig.

Med økt vekt på kvoteflyktninger, og innstramminger for andre grupper, slik Ap-utvalget foreslår, vil asyl - og flyktningpolitikken bli strengere - og mer rettferdig. Samtidig vil norske myndigheter få mer kontroll, både med antall, og med hvem som kommer hit.

Bak forslagene fra Aps migrasjonsutvalg ligger også en bekymring for velferdsstaten. Både dagens Høyre-ledede regjering, og den rødgrønne regjeringen før dette, satte ned utvalg som utredet velferdssamfunnets bærekraft i møte med økt innvandring: Brochmann I og Brochmann II. En av konklusjonene her var at lav yrkesdeltakelse blant nykommerne kan gjøre det vanskelig å opprettholde dagens velferdsordninger.

Frp fikk fritt spillerom

Det er også mange nordmenn med innvandrerbakgrunn som ønsker en streng innvandringspolitikk. Og hvorfor skal de tenke annerledes enn andre nordmenn om dette spørsmålet? Debatten om velferdssamfunnets bærekraft i møte med folkevandringene handler om alle oss som bor i Norge, uavhengig av hvor vi har røttene våre.

les også

Flukten fra fornuften

Ap har de siste årene vinglet i asylpolitikken. I valgkampen i fjor forsøkte Støre og hans partifeller lenge å dukke unna temaet. Frp fikk fritt spillerom. Det tålte Ap dårlig. Partiet gjorde sitt nest dårligste stortingsvalg siden 1924. I løpet av det siste året har det vært asylopprør i Ap. Velgerne har sett et parti i strid med seg selv, om et av de mest polariserende og betente temaene i vår tid.

Godt nytt for Ap

Nå har Støre et langt bedre utgangspunkt. Ap må ha en bærekraftig asyl - og flyktningpolitikk dersom det skal ha troverdighet som styringsparti. Politikken må både være så streng at den beskytter velferdsordningene Ap har vært sentrale i å bygge opp, og samtidig sørge for at Norge tar ansvar i verden.

Klarer Støre å samle fløyene i Ap bak en politikk som favner begge hensyn, vil partiets folk på en helt annen måte enn i dag kunne diskutere asyl - og flyktningpolitikk med tyngde og troverdighet. Det vil være godt nytt for Ap. Kanskje kan det også bidra til å dempe temperaturen i hele innvandringsdebatten. Et mindre splittet Norge vil være godt nytt for langt flere enn Støre og hans partifeller.

Mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Asylpolitikk
 3. Innvandring
 4. Europa
 5. Migrantkrisen i Europa
 6. Afrika
 7. Integrering

Flere artikler

 1. Uenighet om hva Aps asylvedtak betyr

 2. Nå må Frp være voksenpartiet

 3. Ap vil sette innvandrings-tak: Antyder noen tusen i året

 4. Ap har tatt på seg noen andres klær

 5. Asylpolitikken må ligge fast

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder