Foto: Frode Hansen / VG

Sommer og klima

MENINGER

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos fra regjeringspartiet Frp synes ikke at politikerne bør bruke årets sommervarme som argument i klimakrisen.

leder
Publisert:

Ifølge Aftenposten mener heller ikke partiets klima- og miljøpolitiske talsperson Gisle M. Saudland at at den varme sommeren skyldes klimaendringer: «Man kan ikke kan si at varmen den ene dagen skyldes klimaendringer for så å si at kulden dagen etterpå også skyldes menneskeskapte klimaendringer»

Jo, det er nettopp det man kan. Fordi systematikken i værendringene tyder på at det som skjer er mer omfattende og varig enn hva man normalt kan forvente innen syklusen. Årets drømmesommer i Norge, for den som er glad i sol og badeliv, er ingen indikator i seg selv på klimaendringer. Heller ikke at det brenner i skogen, eller ødelagte kornavlinger.

Det er sammenfallet av globale endringer over tid som gjør at klimaforskerne nå roper varsku: Når gjennomsnittstemperaturen setter nye rekorder hvert år, er det ikke lenger et spørsmål om klimaendringer kan finne sted. Denne gang kan vi heller ikke skjele til gamle matriser om hvordan dette vil utvikle seg. Kloden har aldri tidligere opplevd noe lignende. Den nye situasjonen må møtes med kløkt, ikke fornektelse.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener ifølge Aftenposten at svingningene i været vil bli mer dramatiske og at intensiteten i været er en del av den globale oppvarmingen. Her deler vi statsrådens syn. Og selv om temperaturendringer også har noen naturlige forklaringer, er det i dag liten tvil om at de alvorlige klimaendringene verden står overfor i stor grad er menneskeskapte.

Vi mener derfor det er beklagelige at ett av partiene som i dag har regjeringsansvar bruker sin posisjon til å undergrave det vitenskapelige arbeidet som ligger til grunn for FNs klimamål, og som statsminister Erna Solberg profilerer i sitt viktige arbeid internasjonalt som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

Vi vet ikke hvilke alternative fakta Frp sitter med i klimasaken, og som gjør det påkrevet å motarbeide regjeringens mål. Men hvis klimaskeptikerne i Frp tok utgangspunkt i sitt eget mantra om alt man angivelig ikke vet om menneskeskapte faktorer, burde partiet i det minste legge et «føre var»-hensyn til grunn. I likhet med andre katastrofer vi mennesker søker å forhindre med aktive tiltak, er global oppvarming noe som vi antar også Frp er interessert i å redusere skadeomfanget av.

Da er kostnadene ved å forebygge langt mindre enn ved å reparere.

Her kan du lese mer om