Leder

Bedre vern for varslere

VARSLER TILTAK: Statsråd Anniken Hauglie (H) mottok forslag fra Varslingsutvalget. Foto: Larsen, Annemor / VG

Varslere trenger et sterkere vern og håndteringen av varslingssaker må forbedres på arbeidsplassene. Nå har regjeringen fått flere konkrete forslag for hvordan vi kan utvikle et tryggere og bedre arbeidsmiljø.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Varslingsutvalget, som ble nedsatt i 2016, leverte i går sin utredning til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Flertallet i utvalget ønsker en egen lov om varsling og en tvistenemnd for varslingssaker. Alle utvalgsmedlemmene ønsker et særskilt varslingsombud.

En egen lov vil gi økt oppmerksomhet om verdien av varsling og et tydeligere regelverk. Et ombud kan gi varslere et sted å henvende seg og gi bedre beskyttelse. En varslingsnemnd kan tjene som et lavterskeltilbud, og i mange tilfeller løse slike saker raskere og enklere enn domstolene. Det finnes gode argumenter som taler for alle disse forslagene.

les også

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

Den viktigste innsatsen mot trakassering og kritikkverdige forhold må likevel foregå på den enkelte arbeidsplass. Det må være gode systemer for varsling på arbeidsplassen. Varsleren må bli tatt på alvor og bli ivaretatt på en trygg måte. Også rettighetene til den det varsles mot må ivaretas. Kritikkverdige forhold må adresseres og bedriften må trekke lærdom av som har skjedd. Det viktigste er at arbeidsplassen har nødvendig kompetanse til å håndtere varslingssaker. Det må finnes et tydelig regelverk og evne til å gjennomføre nødvendige tiltak. Fordi praksis er svært ulik bør det utarbeides en nasjonal varslingsveileder.

les også

Viktig pris til varslere

De som varsler media er beskyttet av kildevernet. Men utredningen dokumenterer at på mange arbeidsplasser er varslerne dårlig ivaretatt. Noen blir på ulike vis straffet av arbeidsgiver. Andre kommer under et voldsomt press. Det gjør at mange vegrer seg for å si ifra. Hvert år varsles det om 50 000 til 160 000 kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser. 18 000 til 60 000 av disse tas til følge.

#metoo-kampanjen tok av lenge etter at varslingsutvalget startet sitt arbeid. Seksuell trakassering faller naturlig inn under utvalgets mandat om å vurdere kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv og et styrket vern for varslere. #metoo har satt et viktig søkelys på en del av et stort problemkompleks av ukultur i arbeidslivet. Tidligere har varslere i altfor mange saker betalt en høy pris. Større oppmerksomhet om trakassering og andre kritikkverdige forhold er viktig for å skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Derfor må varslerne få et bedre vern enn i dag.

Les også

 1. #metoo: Slik kan du håndtere trakassering

  Har du selv opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen, eller vært vitne til at en kollega blir utsatt for det?
  Pluss content

Mer om

 1. Varsling
 2. Arbeidsmiljø

Flere artikler

 1. Avlysning av varslet ombud

 2. Når kvinner står opp mot mektige menn

 3. Kunsthøgskolen avskjediger ansatt etter student-varsler om seksuell trakassering

 4. Ny rapport: 23 varsler mot professor på Kunsthøgskolen før han ble avskjediget

 5. Ap vil ikke la varslere være anonyme i varsler-behandling

Fra andre aviser

 1. Offentlig utvalg: Varsling er lønnsomt. Kan spare samfunnet for inntil 12 milliarder kroner.

  Aftenposten
 2. Den vanskelige varslingen

  Bergens Tidende
 3. Vil ha varslerombud i Bergen

  Bergens Tidende
 4. Verdiene i varsling er både menneskelige og samfunnsøkonomiske. Dårlig håndtering gir store tap.

  Aftenposten
 5. – Ikke gå til varslingsgruppa

  Fædrelandsvennen
 6. Varsling har en verdi

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder