Debatt

Å kjempe for toleranse

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Eskil Pedersen, leder i AUF

Espen Ottosen kommer i sin kronikk med et varmt forsvar for Fjordman, Nina Karin Monsen og et undervisningshefte ved en kristen privatskole som underviser nedsettende om blant annet homofile.

Les også: Teolog: Eskil Pedersen er intolerant

Intoleranse
Jeg derimot er intoleransens fremste budbringer. Jeg er nemlig imot rasisme og homohets, og bruker mitt politiske engasjement til å bekjempe slike holdninger. I følge Ottosen får man det ikke mer intolerant.

La meg svare på eksemplene Ottosen bruker:

Fritt Ords pengestøtte til bloggeren Fjordmans bok. Jeg er ikke imot at Fjordman skriver bok. Det står han hundre prosent fritt til som alle andre. Det jeg reagerer på er at Fritt Ord gir sin støtte,økonomisk og gjennom sitt varemerke, til hovedinspiratoren for gjerningsmannen av 22.juli.
Fjordman må gjerne skrive bok, men hvorfor skal han lønnes for å gjøre det? Nettet flommer over av rasisme, hets av homofile og kvinner og hat mot sosialdemokratiet. Trenger vi å betale for at det også inntar bokform?

Tybring-Gjedde
Anmeldelsen av Christian Tybring-Gjedde. FrP har nytt godt av ytringsfriheten og hver gang de faller på målingene drar de sitt budskapet mot innvandrere enda lengre. I dag har vi en såkalt rasismeparagraf i loven. Den er ment til å beskytte mot hatefulle ytringer.
Vi mente det var på tide å teste ut om noen av hans uttalelser var i strid med paragrafen, det mente ikke politiet og det utfallet respekterer vi. Debatten om det flerkulturelle har jeg tatt mange ganger med Tybring-Gjedde og FrP.

Ringenes Herre
Humor bør være en del av politikken. I en tale nylig fortalte jeg om hvor mye som står på spill i dette valget mellom de rødgrønne og Høyre/FrP. Privatisering av helse og skole. Skattekutt foran velferd. Det står mellom to ulike retninger. Og jeg illustrerte det gjennom en klassisk fortelling om kamp mellom to sider.
Jeg tror de aller fleste forstår at jeg ikke virkelig mener at Jens Stoltenberg er Aragorn eller at Siv Jensen er Sauron.

Abort og homfili
Kvitsund gymnas sitt undervisningshefte. Jeg og mange andre reagerte selvsagt på heftet som underviser at abort ved voldtekt er galt, at homofili er en skade tidlig i barnets liv, at samboerskap er uttrykk for selviskhet og at man ikke skal bagatellisere synden onani. Derfor er jeg også glad for
at utdanningsdirektoratet gransket skolen og ga sterk refs. Slikt skal ikke undervises ved en offentlig godkjent privatskole.

Da Nina Karin Monse fikk Fritt Ords pris var det mange flere enn jeg som reagerte. Vår fremste forkjemper for like rettigheter for homofile, Kim Friele ga sin Fritt Ord-pris tilbake. Ottosen beskriver Nina Karin Monsen som en moderat kritiker av kunstig befruktning. Da har han åpenbart ikke lest
alt Monsen har skrevet og sagt. « Å kompensere homofiles seksualliv med konstruerte barn, er hjerterått overfor barnet», skrev hun i Aftenposten 5.mai 2009.
Homofile som i følge henne har medfødte mangler burde isteden «..som psykisk utviklingshemmede ha krav på trygd som medfødt
ufør.»

På frammars
Vi lever i et land, et Europa og en verden der ekstremismen er på frammarsj. Organisasjon jeg leder ble utsatt for et terrorangrep utført av en høyreekstrem. Straffen for å være homofil skjerpes inn i mange land. I vårt naboland Russland forbys det nå å vise seg fram som homo.

Også i Tyskland øker fremmedfiendtligheten. I Hellas har nynazister blitt valgt inn i parlamentet. Nettdebattene oser av hat. At Ottosen da bruker sitt engasjement til forsvar for de som reflekterer angrep på minoriteter i Norge er hans valg. Men jeg skulle ønske han også kunne ta seg tid til å debattere mot dem selv, hvis han faktisk er uenig med dem.
Jeg uttrykker mine meninger. Uansett hvor totalitær og ekstrem Ottosen prøver å beskrive meg, skal jeg fortsette å uttrykke mine meninger. Jeg har like stor rett på ytringsfrihet som både ham, Fjordman og Nina Karin Monsen. Jeg står bare for det motsatte av dem i alle disse sakene.

Ytterliggående
Noen mener det er gjevt å stå opp for ytterliggående synspunkt. Og det har vært gjevt mange ganger gjennom historien. Men ytterliggående synspunkter som har vunnet gjennom har handlet om mindre diskriminering, mer verdighet og inkludering/toleranse for ulike minoriteter. At rasisme og mobbing av homofile er synspunkter det er gjevt å stå opp for i 2013, det får du meg aldri til å mene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder