– Vi har bedt direktøren om å vurdere et nytt klinisk bygg på Radiumhospitalet. Dessverre har vi så langt ikke fått noe konkret svar, skriver legene i dette innlegget. Foto:Roger Neumann,VG

Debatt

Debatt: Radiumhospitalet trenger nybygg

Et samlet fagmiljø ved Radiumhospitalet har i et opprop bedt
om at nybygg blir vurdert som et viktig og nødvendig grep til beste for norske kreftpasienter.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fem år gammel

Med interesse leste vi innlegget til Yngve Kvistad i VG fredag 16. januar om Oslo universitetssykehus (OUS) og ønsker å kommentere behovet for et nytt klinisk bygg ved Radiumhospitalet. Et samlet fagmiljø ved Radiumhospitalet har i et opprop bedt om at nybygg blir vurdert som et viktig og nødvendig grep til beste for norske kreftpasienter. Oppropet ble sendt til vår direktør i august 2014, signert av 125 - i praksis alle – overleger, samt 60 senior-forskere ved Radiumhospitalets kreftforskningsinstitutt.

Et komplett kreftsenter

Radiumhospitalet er landets spesialsykehus for kreft, og er et nav for kreftforskning og utvikling av ny behandling og diagnostikk. Dette er et resultat av oppbygning av samarbeidende fagmiljøer over mange ti-år. De fleste kreftsentra internasjonalt har organisert sin virksomhet med en tett geografisk samlokalisering av forskning og behandling. Radiumhospitalmiljøet har nytt strålebygg, forskningsbygg og pasienthotell samt en «innovasjonspark» som blir åpnet i år, og framstår som et komplett kreftsenter. Ved Radiumhospitalet drives også mye av den tunge kreftkirurgien i OUS, blant annet med flere regions- og landsfunksjoner.

Dessverre sliter vi med en utdatert, helt nedslitt bygning for pasientbehandling og diagnostikk, noe som setter store begrensninger for effektiv drift og som slett ikke tilfredsstiller pasientenes forventninger til et moderne sykehus.

Radiumhospitalet som egen enhet på Montebello er utelatt i OUS’ framtidsplaner lansert i Campus Oslo. Men det vil være betydelig aktivitet på Radiumhospitalet i mange år framover, ikke minst tatt i betraktning de betydelige nylige investeringer. Dette har man også bred sentralpolitisk støtte for. Selv en nedskalert versjon av Campus Oslo, hvor et eget lokalsykehus trekkes ut, vil kreve betydelig inngrep og omreguleringer. Dette vil nødvendigvis ta lang tid, ifølge planene 20-30 år.

Rehabilitering av dagens bygningsmasse på Radiumhospitalet vil være omfattende og kostbar, vil hindre kontinuerlig drift i en lang byggeperiode og ikke resultere i et funksjonelt moderne bygg.

Et nybygg vil være billigere i drift, og tilpasset fremtidens behov. Man vil også kunne tilrettelegge for større grad av samlokalisering av den forskningstunge kreftaktiviteten i OUS til Radiumhospitalet.

Ikke fått svar

Et nytt sykehusbygg ved Radiumhospitalet vil gi et høykvalitetssykehus av oversiktlig og hensiktsmessig størrelse, med tett kontakt mellom fagmiljøer som alle har samme fokus. Dette bør være realiserbart innen få år og med realistiske kostnadsrammer – tomten ligger klar; gratis og ferdig regulert til sykehusdrift.

Vi har samme oppfatning som Kvistad; det mest fremtidsrettede er å fortsatt satse på eksisterende sykehuslokalisasjoner i Oslo, med nye bygninger der det trengs. Vi har derfor bedt direktøren om å vurdere et nytt klinisk bygg på Radiumhospitalet. Dessverre har vi så langt ikke fått noe konkret svar på det brev som det samlede kompetansemiljøet ved Radiumhospitalet sendte i august i fjor.

Odd Terje Brustugun, dr. med, avdeling for kreftbehandling

Øyvind S Bruland, Professor dr. med, UiO og avdeling for kreftbehandling

Stein Larsen, dr. med, avdeling for gastro- og barnekirurgi

Tone Skeie-Jensen, dr. med, avdeling for gynekologisk kreft

Fridtjov Riddervold, dr. med, avdeling for anestesiologi

Agnes Kathrine Lie, dr. med, avdeling for patologi

Claudius Reisse, avdeling for radiologi og nuklærmedisin

Les også

 1. Kommentar: Elefantsykehuset på Gaustad

  Se for deg at du bygger inn et areal som strekker seg fra Slottet til Stortinget i lengde, fra Rådhuset til Hotel…
 2. Kronikk: Elefantsykehus på monsterlokk

  VGs Yngve Kvistad skriver (17/1) at Oslo universitetssykehus planlegger et elefantsykehus på Gaustad på et monsterlokk…

Flere artikler

 1. Kronikk: Elefantsykehus på monsterlokk

 2. Kommentar: Julaften 2018 kom tidlig i år

 3. Pluss content

  Hvor er politikerne?

 4. Rask implementering av persontilpasset kreftbehandling

 5. Kreftforeningen: - En jubeldag for pasientene!

Fra andre aviser

 1. Nekrolog: Kjell Even Kjørstad

  Aftenposten
 2. Slik blir Oslo universitetssykehus

  Aftenposten
 3. Kronikk: Bør hver kreftpasient bli et eget forskningsprosjekt?

  Aftenposten
 4. Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo ha nye sykehusbygninger

  Aftenposten
 5. «Blir vi bedre enn Sverige, vil vi trolig være svært nær verdenstoppen i behandlingen av alle kreftformer»

  Aftenposten
 6. Kreftbehandling: Ikke kjeft. Snakk med hverandre!

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder