Foto: Frode Hansen , VG

Debatt

Carl I. Hagen, Trine Skei Grande og andre underskriver rus-opprop fra brukerorganisasjoner.: Intet om oss uten oss!

Regjeringen har sagt at vi som brukerorganisasjoner skal melde inn våre erfaringer med dagens narkotikapolitikk og bidra i arbeidet med å utvikle ny og bedre politikk.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk

Ester Nafstad, Normal Norge

Ronny Bjørnestad, ProLAR

Siri Getz Solli, LAR-nett

Teri Krebs, EmmaSofia

Vidar Hårvik, Marborg

I en spesialsesjon i FN den 9. desember uttalte den norske delegasjonen at «de som bruker narkotika må få bidra til sluttdokumentet. Interesseorganisasjoner er uunnværlige når det gjelder å tilby ekspertise og belyse spørsmål».

Bakgrunnen er FN-toppmøtet i april, der FNs generalforsamling skal møtes for å gjøre opp regnskap for den globale krigen mot narkotika og stake ut ny kurs. Spesialsesjonen er en del av forberedelsene til møtet.

Som brukere av illegale rusmidler i ett av landene i Europa med høyest dødelighet og strengest lovgivning, har vi et unikt innblikk i både svakhetene og styrkene ved dagens politikk.

Les også: Uforente nasjoner

Våre anbefalinger for Norges bidrag til FNs spesialsesjon om narkotika i New York i april (UNGASS, United Nations General Assembly Special Session) er:

1. Menneskerettigheter må ligge til grunn for all internasjonal ruspolitikk.

2. Norge må kreve at land i Asia og Midt-Østen umiddelbart slutter med dødsstraff og internering mot brukere og selgere av illegale rusmidler.

3. Bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk må avkriminaliseres helt, uten at straff erstattes med nye og inngripende sanksjoner.

4. Norge må være åpne om at de aller fleste som bruker illegale rusmidler ikke har rusproblemer. I et demokrati har disse rett til å slippe straff og forfølgelse.

5. Skadereduserende tiltak med lav terskel, bedre boliger, styrket ettervern og andre hjelpetiltak for de som får problemer med rusmidler må gjøres bredt tilgjengelige og være reellt frivillige.

6. Norge bør gå inn for å på en fornuftig måte regulere det som idag er illegale rusmidler innenfor loven, i stedet for et generelt forbud som virker mot sin hensikt med katastrofale følger både hjemme og i utlandet.

I de tre første rundene med forberedelser til toppmøtet, i møter i FNs narkotikakommisjon i Wien, viste Regjeringen liten vilje til å inkludere andre organisasjoner enn de som er enige med dem. De inkluderte bare organisasjoner som ikke består av aktive brukere. Etter press i media har Sturla Haugsgjerd fått ti minutters taletid ved neste møte i mars, men myndighetene har fortsatt ingen planer om å føre en mer progressiv politikk.

Dette er ikke godt nok. Som brukernettverket International Network of People who Use Drugs (INPUD) sier: Intet om oss uten oss!

STØTTESIGNATURER

Vi støtter brukerorganisasjonene på rusfeltet sitt krav om å inkluderes og bli hørt.

Ketil Lund

Tidligere Høyesterettsdommer

Kirsti Coward

Tidligere Høyesterettsdommer

Hedda Giertsen

Professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

Trine Skei Grande

Leder i Venstre

Carl I. Hagen

Tidligere formann i Fremskrittspartiet

Hilde Opoku

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Odd Hordvin

Tidligere rådgiver ved Statens institutt for rusmiddelforskning, overdoseekspert

Steinar J. Olsen

Stormberg-Gruppen

Paul Larsson

Professor ved Politihøgskolen

Thomas Hylland Eriksen

Professor ved sosialantropologisk institutt

Anlov P. Mathisen

Tidligere redaktør i =Oslo, styreleder i Føniks Ruspolitisk Tenketank, forfatter

Jan Gunnar Skoftedalen

Sekretariatsleder, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Eva Karin Løvaas

Spesialist i klinisk psykologi og klinikksjef ved Bergensklinikkene

Kari Lossius

Spesialist i klinisk psykologi og klinikksjef ved Bergensklinikkene

Aslak Syse

Professor, Institutt for offentlig rett

Fanny Duckert

Professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Jan Fridthjof Bernt

Professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Bergen

Alf Petter Høgberg

Professor i rettsvitenskap

Hans Fredrik Marthinussen

Professor i rettsvitenskap

Hans Jørgen Walin Weihe

Professor i sosialt arbeid

Morten Kinander

Professor, dr. juris

Lars Fr. H. Svendsen

Forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen

Svanaug Fjær

Instituttleder ved institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskolen i Bergen

Thomas Clausen

Professor dr. med ved Universitetet i Oslo

Anine Kierulf

Forsker, Senter for menneskerettigheter

Helene Jensvoll

Forsker

Ole Røgeberg

Forsker

Evy Frantzsen

Førsteamanuensis Politihøgskolen

Else M. Tungland

Sosiolog og forfatter

Astrid Renland

Kriminolog og redaktør i Rus & Samfunn

Camilla Lied

Kriminolog, rettssosiolog, Forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HIOA

Ida Nafstad

Kriminolog, PhD

Kathinka Steenstrup

Kriminolog

Nicolay B. Johansen

Kriminolog, PhD

Marie Smith-Solbakken

Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Ole Martin Moen

Filosof og postdoktor ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo

Erling Fossen

Bydoktor

Floris Zoutman

Postdoktor ved Norges Handelshøgskole

Sverre Eika

Lege

Wasim Zahid

Lege

Jan Guthu

Spesialist i Psykiatri

Nils August Andresen

Redaktør, Minerva

Aksel Braanen Sterri

Statsviter, lederskribent og kommentator i Dagbladet

Arild Dyngeland

Advokat (H)

Bengt Waldow

Advokat MNA

Frode Sulland

Advokat

Helge Hjort

Advokat og tidligere Helse- og sosialombud i Oslo

Henriette Willix

Advokat MNA

Håkon Bryge

Advokat MNA

Marit Lomundal Sæther

Advokatfullmektig

Bård Standal

Jurist

Dagfinn Hessen Paust

Jurist

Baard Zakariassen

Journalist

Jan Arild Snoen

Journalist, Minerva

Andreas C. Halse

Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom

Atle Simonsen

Leder FpU

Benjamin E. Larsen

Leder Oslo SV

Erik F. Reitan

Kunstner og vara til Bergen bystyre for MDG

Erlend Horn

Byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune

Mikkel Grüner

Gruppeleder Bergen SV

Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant, Venstre

Jan Bojer Vindheim

MDG Sør-Trøndelag Fylkesting

Pål Marius Aarlott Ertsås

MDG Nord-Trøndelag

Pål Thygesen

MDG Oslo

Njaal Henrik Neckelmann

Bystyrerepresentant og leder av Bergenhus Venstre

Theodor Barndon Helland

Agder FpU

Shoaib Sultan

Bystyremedlem for MDG i Oslo

Stefano Gardone

Leder Batteriet Vest Norge

Stein Lillevolden

Sosialarbeider

Torgrim Eggen

Forfatter, journalist og musiker

Tord Hustveit

Leder, Unge Venstre

Åshild Marie Vige

Den norske Helsingforskomité

Annette Martinsen Basso

Talsperson Feministisk initiativ

Bjønnulv Evenrud

Redaktør i Folk er folk

Christopher Nielsen

Tegneserieskaper

Emil Nikolaisen

Musiker

Elvira Nikolaisen

Sanger og låtskriver

Hilma Nikolaisen

Musiker

Lars Vaular

Rapper, artist

Nico D. Holter

Rapper og reggae-artist

Shabana Rehman Gaarder

Performancekunster, standup-komiker, dramatiker, og spaltist

Tine Poppe

Fotograf og designer

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Filmregissør

Warsan Ismail

Student og Blogger

Internasjonal støtte til kravet om å bli hørt:

Berne Stålenkrantz

Styreleder Svenska Brukarföreningen

Danny Kushlick

Transform Drug Policy Foundation

Eliot Albers

Leder for International Network of People who Use Drugs (INPUD)

Johann Hari

Forfatter og journalist

Henrik Tham

Professor Emeritus, Stockholms Universitet

Nanna Gotfredsen

Gadejuristen

Se hele listen på fhn.no/opprop

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder