Foto: Tegning: Roar Hagen VG

Kommentar

Kommentar: FN: – Britiske øyer tilhører Argentina

Argentina har fått FN-medhold i kravet om en utvidelse av kontinentalgrensen til 350 nautiske mil fra landets kyststripe. Det betyr at de britiske Falklandsøyene er argentinsk territorium.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Med øygruppens beliggenhet bare hundre mil fra Antarktis kunne FN-beslutningen også fått implikasjoner for råderetten over henholdsvis Peter den 1.s øy og Dronning Maud Land, som Norge har gjort krav på siden 1929 og 1939.

Men siden vedtaket i FN-kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser kun er rådgivende, vil Havrettskonvensjonens hovedtrekk fortsatt gjelde. Inntil en internasjonal domsslutning sier noe annet, stopper argentinsk jurisdiksjon ved dagens 200-milsgrense.

At Argentina har foregrepet det hele som en territorial seier over Storbritannia i en bitter strid som kulminerte med blodig konflikt så sent som i 1982 – da Thatcher-regjeringen forsvarte øygruppens suverenitet med militære midler – er oppsiktsvekkende. Men oppstusset kan forklares.

Dels handler det om såre følelser for et nærliggende område, som riktig nok ble styrt fra Buenos Aires en periode på 1800-tallet, men som britene i praksis har oppfattet som sitt helt siden den engelske sjøkaptein John Davies oppdaget øyene i 1592 og som hans landsmann John Strong hundre år senere steg i land på og deretter navnga.

Funn av det man tror er store olje- og gassreserver utenfor Falklandsøyene har ikke akkurat dempet konfliktnivået. Argentinerne protesterte da de britiske selvstyremyndighetene i den tidligere kronkolonien i 2010 begynte leteboring i dette farvannet, som nå – rent tilfeldigvis – kommer inn under den utvidede yttergrensen.

Men for å gjøre krav på leteområdet må Argentina øke arealet med 1,7 millioner kvadratkilometer og utvide jurisdiksjonen til 350 nautiske mil, som er der kontinentalsokkelen slutter.

Dermed omfatter territoriet også havbunnen under Antarktis, noe som åpent utfordrer 11 av Antarktistraktatens 12 signatarstater samt de øvrige 39 nasjoner som har tiltrådt avtalen.

Les også denne: – Argentina ville vunnet en ny Falklandskrig

Sannsynligheten for at Argentinas medhold i FNs grensetekniske komité tirsdag skal bli gjeldende lov, er så forsvinnende liten at landets nyvalgte president, Mauricio Macri, får sutte på karamellen så lange han kan. Når alt kommer til alt, er det vel også det dette først og fremst dreier seg om.

Islas Malvinas, som argentinerne selv sier, er et ytre anliggende som kan samle nasjonen. Det er i så fall ikke første gang myndighetene har brukt Falklandsøyene som lynavleder når det røyner på innenrikspolitisk.

Øygruppen er selvstyrt på alle områder bortsett fra i forsvars- og utenrikspolitikken, som er Storbritannias ansvar.

I 2013 ble de 3361 innbyggerne spurt i en folkeavstemning om de fortsatt ønsket å være underlagt Den britiske kronen. 99,8 prosent sa ja. Bare tre stemmeberettigede svarte nei. Et uttrykk for suverenitet, det også.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder