Foto: Tegning:Roar Hagen,

Leder

Nydalen Blues

Det borgerlige samarbeidet sliter tungt, når de fire partiene i dag møtes i Nydalen.

Det overveldende borgerlige flertallet fra valget i 2013 er borte. Samarbeidsklimaet mellom partiene virker dysfunksjonelt. De heftigste og mest opphissede politiske debattene i Norge i dag går ikke mellom de borgerlige og opposisjonen, men mellom regjeringen og dens to støttepartier i Stortinget. Da samarbeidsavtalen fra Nydalen ble lagt frem høsten 2013, sa KrF-leder Knut Arild Hareide at hans parti hadde oppnådd mer for asylbarna på noen uker enn SV hadde klart på åtte år i regjering. Det var da. For noen uker siden truet KrF-politikere justisminister Anders Anundsen (Frp) med mistillitsforslag i Stortinget, fordi han hadde sendt så mange asylbarn ut av landet.

Politisk samarbeid mellom partier er ikke enkelt. Det krever kompromisser og lydhørhet. Det enkleste for alle partier er selvfølgelig å kunne kjøre hardt på sine egne program, uten å ta hensyn. Men, skal Norge har styringsdyktige regjeringer, så kreves samarbeid. Det var løftet om et bredt borgerlig samarbeid som ga de fire partiene suksess hos velgerne for halvannet år siden. Et løfte som var klart og utvetydig formulert hos alle partiene.

Å holde dette løftet ser stadig vanskeligere ut. I det borgerlige samarbeidet er det flere aktører som nå er mest opptatt av å finne det som skiller. Resultatet er velgerflukt og et svinnende håp om gjenvalg i 2017. I KrF virker det som om flere tillitsvalgte nå nekter å definere seg som et borgerlig parti. Det er oppsiktsvekkende når grunnlaget for hele valgkampen til partiet var at Norge skulle få en ny borgerlig regjering. I Frp er det også en gruppe tillitsvalgte som med stadige utspill og karakteristikker forsøker å ødelegge samarbeidet på borgerlig side.

I 2013 ga norske velgere en overveldende tilslutning til det som ble oppfattet som et nytt borgerlig samarbeid, med Høyre i en ledende posisjon. Hvis denne samarbeidsviljen var en illusjon, så ble de som stemte på de fire partiene lurt. Hvis ikke statsminister Erna Solberg klarer å få samarbeidet til å fungere bedre, så tror vi velgernes dom kan bli hard ved neste stortingsvalg. Ufortjent vil det heller ikke være.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder