Foto: Illustrasjon: Roar Hagen VG

Leder

Forsvaret må styrkes

I blant kan forsvarsdebatten mest minne om distriktspolitisk dragkamp om baser og arbeidsplasser eller om en intern kamp mellom våpengrener og profesjoner.

Publisert:

Selv om det er lett å forstå argumentene fra de som kjemper for å beholde arbeidsplassene og posisjoner, finnes det overordnede mål for vår forsvarsevne som er viktigere. Særlig i en tid da trusselbildet er blitt mye mer alvorlig, og mer mangesidig.

LES KOMMENTAREN:Sprengkraft i forsvarskampen

Det er kaldere i øst-vest forholdet enn på noe tidspunkt siden Sovjetunionen ble oppløst. Det er krig ved NATOs grense i sørøst. Europa rystet av grufull terror. Det er ikke mange år siden det ble diskutert om NATO kunne bestå og om ikke endrede sikkerhetspolitiske forhold gjorde alliansen avleggs. Den debatten trenger vi ikke ta i dag. I politisk usikre tider er det desto viktigere at det ikke er tvil om forsvarssamarbeidet eller sikkerhetspolitikken. Vi trenger et sterkt NATO. Og vi trenger å styrke vårt eget forsvar og forsvarsevne. Det er nettopp dette balansepunktet som er viktig i vurderingen av regjeringens handlingsplan for forsvaret. Vi er avhengige av NATO og skal stille opp når det kreves for det felles forsvar. Samtidig må vi styrke vår evne til å forsvare oss selv. Det finnes ingen motsetning i dette, det ene forsterker snarere det andre.

BAKGRUNN:Slaget om forsvaret

Både Norge og de fleste andre medlemmer må bevilge mer til sitt eget forsvar for å styrke NATO som allianse. Vi må innfri målene som ble formulert på de siste NATO-toppmøtene i Wales og Warszawa. Det er garantien for vår sikkerhet. Men vi trenger også et moderne og effektivt nasjonalt forsvar, til sjøs, til lands og i luften. Et forsvar som er tilpasset NATOs strategi, men som også ivaretar nasjonale behov. Utfordringen er å finne den rette balansen mellom et høyteknologisk forsvar og et tilstrekkelig antall soldater på bakken. Innkjøp og drift av nye kampfly, fregatter og ubåter vil kreve enorme ressurser. Vi trenger bevilgninger som samtidig gjør det mulig å opprettholde slagkraftige bakkestyrker. Handlingsplanen for forsvaret er ikke fullstendig ettersom investeringer i hæren er satt på vent mens landmakts-utredningen pågår.

Nå er det nødvendig å styrke forsvaret, og det må innebære betydelig økte bevilgninger i årene som kommer. For en nasjon er ingenting viktigere å prioritere enn sikkerheten. Det angår oss alle

LES KRONIKKEN:Kampkraft og bærekraft

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder