SKAPER ANGST: Helseminister Bent Høie må sørge for at angstpasienter får hjelp.

SKAPER ANGST: Helseminister Bent Høie må sørge for at angstpasienter får hjelp. Foto: Roger Neumann,

Leder

Psykiatrien svikter - igjen

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Et av Norges fremste fagmiljøer innen psykiatrien er vedtatt nedlagt. Mandag 10. november vedtok Helse Midt-Norge å legge ned spesialpost 4 ved Østmarka i Trondheim. Hit kommer pasienter fra hele landet for å få behandling mot angst og tvangslidelser. Spesialposten har vekket internasjonal oppmerksomhet for sine resultater. Mange vil også huske dokumentarserien fra post 4 som gikk på TV3 i 2012; "Psyk forandring". Her fulgte vi mennesker med tvangslidelser, og deres vei tilbake til et normalt liv.

Det har de siste årene vært en massiv nedbygging av døgnplasser innen psykiatrien. Særlig gjelder dette plasser for ungdom. Troen på poliklinisk behandling og oppfølging i nærmiljøet synes å ha gått alt for langt. En mor skrev i Dagbladet i går om sønnens erfaringer etter mange år med sosial angst. Knapt ukentlige timer hos psykolog hadde ikke hjulpet ham ut av isolasjonen bak gardinene på gutterommet. Etter et fem dagers utredningsopphold på post 4 på Østmarka, var han tydelig:

"Jeg vil tilbake til Østmarka på treukers opphold, for her skjønner jeg at de kan hjelpe meg ut av dette, unnskyld språket; helvete".

Mange angstpasienter opplever det samme. Ved sterke angstlidelser trengs det mer enn korte konsultasjoner. Effektiv behandling krever tett oppfølging over tid. Det er lett å forstå morens fortvilelse over nedleggelsen av post 4. Og det er vanskelig å forstå hvordan det kan skje. Angst er en av de psykiske lidelsene som det finnes gode behandlingsformer for. Ved Østmarka oppnår nær 70 prosent av pasientene betydelig bedring. Mange blir friske. For den enkelte betyr dette et nytt liv, i frihet fra angst og tvangstanker. For de pårørende betyr det at det igjen kan bli rom for gleden. For samfunnet betyr det store besparelser, både økonomisk og menneskelig.

Dagens regjering har gjort satsningen på psykiatri til en av sine viktigste saker. Dette støtter vi fullt ut. Statsminister Erna Solberg brukte mye tid på temaet i sin nyttårstale. Men med dette som bakteppe er det enda vanskeligere å akseptere at det kanskje aller beste behandlingstilbudet for angstpasienter i Norge nå skal legges ned.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder