KONSERVATIVE KREFTER: – En kombinasjon av forslag om å svekke norsk abortlov og kutt i støtte til internasjonalt arbeid for trygg abort, spiller opp under de konservative kreftene som vil svekke kvinners rettigheter, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski. 10 000 mennesker protesterte på Youngstorget 8. mars 2014, de fleste mot fastlegers resarvasjonsrett. Foto: Trond Solberg VG

Debatt

Abortkamp i revers

Statsminister Erna Solberg gikk i 2014 til angrep på norske abortrettigheter. I vår la KrF fram et forslag om å innføre obligatorisk refleksjonstid før en kunne få utført abort i Norge. Globalt pågår det en kamp mot kvinners rett til trygg abort, og regjeringen stiller ikke opp for kvinnene i den likestillingskampen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV.

Da tusenvis av norske kvinner gikk i tog 8. mars 2014 i protest mot regjeringens forslag om å gi leger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, kalte statsminister Erna Solberg engasjementet for «litt spesielt». KrF-nestleder Dagrun Eriksen mente det hele var «egoisme», «trist og pinlig». Eriksen og Solberg minnet om at det finnes fattige kvinner i utviklingsland som har det mye verre enn en norsk kvinne som møter en tverr abortmotstander på legekonsultasjon.

Redder liv

Kampen for trygge og lovlige aborter i Norge og i fattige land er to sider av samme sak. Det handler om retten til å bestemme over egen kropp, og det handler om å hindre lidelse.

Kari Elisabeth Kaski Foto: Helge Mikalsen VG

Å bli gravid kan være et av livets under, men det kan også være forferdelig. De aller fleste aborter som utføres i Afrika skjer under utrygge forhold. Noen ganger møter kvinnen et strengt lovverk. Andre steder er det ikke ulovlig å ta abort, men likevel svært vanskelig, for eksempel fordi helsetilbudet mangler.

Arbeid for trygge aborter redder liv. 47.000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter, de aller fleste i utviklingsland. Og mange jenter og kvinner lever med smerter og skader etter å ha utført aborter på seg selv. Tenk på det. På seg selv. Nesten 7 millioner kvinner i utviklingsland blir årlig behandlet for komplikasjoner fra usikre aborter.

Mangel på trygge aborttilbud hindrer ikke aborter. Alternativet til trygg abort er oftere en usikker abort med risiko for liv og helse, både for mor og barn. Nesten halvparten av alle aborter i verden, over 20 millioner aborter, skjer i skjul og på en farlig måte. Og tall fra Verdens Helseorganisasjon viser at det er ikke er betydelig forskjell på abortraten i land hvor det er lovlig og ulovlig.

Under press

Til tross for dette har regjeringen varslet at de kutter i avtaler med organisasjoner som arbeider for trygg abort. Blant annet vil det bli kuttet i den norske støtten til International Planned Parenthood Federation (IPFF). Dette er en organisasjon som Norad har hatt et samarbeid med i mange år, med gode resultater. IPFF og deres partnere leverte i 2014 50 millioner tjenester til kvinner og jenter. Av disse var halvparten unge jenter under 25.

Disse tjenestene inkluderer tilgang til prevensjon, informasjon om abort, god seksualundervisning, abortrådgivning og tilgang til trygge aborter. Fram til 2014 har samarbeidet med IPFF ført til at en har avverget 677 000 utrygge aborter.

Internasjonalt er kvinners rettigheter under press fra konservative krefter og land, og i mange land ser vi at abortrettighetene møter sterk motstand. I FN er land som Vatikanet og Saudi-Arabia bremseklosser for å få på plass gode formuleringer og enigheter rundt kvinners rettigheter. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv, er det ofte det første som blir forhandlet bort i internasjonale forhandlinger.

Konservative krefter

Jeg vil advare regjeringen og deres samarbeidspartner KrF mot å bidra til denne utviklingen. En kombinasjon av forslag om å svekke norsk abortlov og kutt i støtte til internasjonalt arbeid for trygg abort spiller opp under de konservative kreftene som vil svekke kvinners rettigheter.

Norge har tradisjonelt sett vært aktivistiske forsvarere for kvinners frihet, og vi er en av få land som har turt å kjempe for trygge aborter både gjennom støtte til organisasjoner, alliansebygging, forskning og gjennom å heve vår røst i internasjonale forhandlinger. Da SV satt i regjering økte vi innsatsen.

Dette er ikke dyr bistand som trekker store pengesummer, men det er viktig. Abortkampen internasjonalt er det ikke så mange land som ønsker å ta. Abort er tabu. Det er mer bekvemt å jobbe med «snillere» tema. Nettopp derfor er det så alvorlig det Erna Solberg nå gjør. Det står ingen kø av andre land klar til å være modige og kjempe fattige, sårbare og maktesløse unge jenters sak.

Få av oss som gikk i tog i 2014 mener internasjonal solidaritet er et argument for at norske kvinner skal godta at abortkampen går i revers her hjemme. Mange av oss syns det var «litt spesielt» at en kvinnelig norsk statsminister ikke forsto vårt engasjement, fordi kvinner et annet sted i verden også trengte vår hjelp. Derfor er det også trist at statsministeren nå eksplisitt nedprioriterer fattige kvinners kamp for trygge aborter i fattige land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder