Leder

For få fosterhjem

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Fosterforeldre trekker seg fordi de frykter reaksjoner fra biologiske foreldre, meldte NRK i går etter at fosterforeldre systematisk er blitt utsatt for hærverk. Fosterforeldre er også blitt hengt ut på Internett av foreldre som av ulike årsaker er blitt fratatt egne barn.

Å bli fradømt omsorgen for barn man har satt til verden, er brutalt. Det er en streng avgjørelse som de fleste biologiske foreldre reagerer kraftig på. I noen saker viser det seg at barnevernet har handlet på sviktende grunnlag. Det er et offentlig overgrep mot både barn og foreldre som må få konsekvenser for de ansvarlige.

Dessverre er det mye som tyder på at barnevernet i langt flere tilfeller ikke griper inn fort nok - eller ofte nok - i situasjoner med omsorgssvikt. Dessverre er det også slik at en del foreldre som ikke makter å ta vare på egne barn, det være seg midlertidig eller permanent, heller ikke evner å se sin egen situasjon utenfra. Fraværet av innsikt i egen omsorgssvikt, gjerne i kombinasjon med en ivrig advokat som fyrer opp under feilaktige premisser, skaper falske forhåpninger. Vi kan forstå at foreldre i noen slike situasjoner tyr til desperate handlinger, men vi vil ikke under noen omstendighet forsvare det. Hvis omsorgsvedtaket er korrekt fattet, er det en handling til barnets beste - og det er det som er poenget. Barnevernet er et barnevern, ikke et foreldrevern.

Derfor trenger vi fosterhjem. I dag bor anslagsvis 7700 barn i norske fosterhjem. En femtedel av disse bor hos nær familie, det være seg besteforeldre, onkler, tanter, eldre søsken. Norge er på topp i Norden i bruk av fosterhjem som plasseringsalternativ. Ifølge Statistisk sentralbyrås barnevernsstatistikk har vi i dag mer enn 2300 flere fosterhjemsbarn og -ungdommer enn for elleve år siden. Og behovet øker mer enn tilgangen til fosterhjem. De nyeste tallene fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet viser at 116 barn fortsatt mangler fosterhjem.

Vi trenger derfor enda flere rause og robuste familier som åpner sine hjem for barn som trenger akutt omsorg. De aller fleste fosterfamilier sier det har gitt dem en erfaring de aldri ville vært foruten. For de aller fleste fosterbarn er opplevelsen også positiv, et vanskelig utgangspunkt til tross. Mange fosterbarn opprettholder et livslangt forhold til fosterfamiliene, også de som har vært heldige å få normalisert forholdet til sin biologiske familie.

Biologiske foreldre som begår hærverk mot fosterforeldre og henger dem ut på Internett, retter baker for smed. De rammer en part som bare prøver å gjøre det best mulig for barn i en vanskelig situasjon. Biologiske foreldre som handler på denne måten, skader sin egen sak og rammer både direkte og indirekte sine egne barn. Dersom det er saklig grunnlag for å mene at barnevernet har gjort lovstridige vedtak, finnes det seriøse advokater som kan gi realistiske råd og eventuelt ta saken til domstolene. Fosterforeldre fortjener ros - ikke ris.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder