HINDRER UTVIKLING: – For å unngå mer enn to graders oppvarming, trenger verden nå en mobilisering som vi ikke har sett maken til siden 2, verdenskrig. Oljeinteressenes makt i Norge bidrar til at vi henger etter, skriver kronikkforfatteren.
HINDRER UTVIKLING: – For å unngå mer enn to graders oppvarming, trenger verden nå en mobilisering som vi ikke har sett maken til siden 2, verdenskrig. Oljeinteressenes makt i Norge bidrar til at vi henger etter, skriver kronikkforfatteren. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Vi kunne klart oss fint uten oljen

debatt
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

I dag feirer den norske oljenæringen 50 år, og regjeringen inviterer til fest. Her er seks punkter som tyder på at vi kunne klart oss fint uten oljen.

ARILD HERMSTAD, leder i Framtiden i våre hender

I dag (3. november) inviterer statsminister Solberg fire hundre gjester til festmiddag i Oslo Rådhus. Oljenæringens 50 år i Norge skal feires med kong Harald som æresgjest.

Regjeringen har i løpet av året åpnet for mer oljeleting, og levert et statsbudsjett som fortsatt subsidierer selskaper som leter. Målet for landets politiske flertall er å pumpe olje og gass i 50 år til. Men kraftig vekst i fornybar energi, en forsterket internasjonal klimapolitikk og økt hyppighet av ekstremt vær, kan umuliggjøre måloppnåelsen.

Klart oss uten

Ved 50-årsfesten er det seks punkter som tyder på vi kunne klart oss fint uten oljen:

1. Uten oljen ville vi vært like lykkelige.

En rangering, offentliggjort i sommer, utført av britiske Henley & Partners, viser hvilke land i verden som har best og dårligst livskvalitet, målt etter økonomi, helse, utdanning, levestandard og fredsnivå. Olje-Norge ligger etter Finland og Danmark, og så vidt foran Sverige. Vår kjøpekraft har gått bratt oppover de siste tiårene, vår subjektive livskvalitet har vært ganske stabil.

2. Uten oljen ville norsk økonomi og sysselsetting vært mer forutsigbar.

Drøyt tre hundre tusen norske jobber er direkte eller indirekte oljeavhengige. Bortimot førti tusen er blitt borte de siste årene, ifølge DNB Markets.

Vi har mer i vente: En brå overgang til lavutslippsøkonomi kan komme i land som kjøper olje og gass fra norsk sokkel. En fornybar energi-revolusjon er i gang, og internasjonal klimapolitikk vil bli skjerpet. Det kan oppstå en kollaps i verdien av petroleum. Kullindustrien opplever det allerede, også den norske på Svalbard.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Beregninger gjort ved University College London viser at oljen i arktiske områder, som inkluderer norske reserver, trolig må bli liggende om verden skal unngå klimakatastrofen. Den amerikanske tenketanken Oil Change International går lenger: Olje- og gassbrønner som allerede er i produksjon inneholder nok karbon til å varme opp kloden mer enn to grader. Likevel mener altså Norge at det er forsvarlig, både etisk og økonomisk, å utvinne mer.

3. Uten oljen ville Norge hatt flere bein å stå på.

Uten den dominerende oljeindustri som har sugd til seg talent, kapital og arbeidskraft, ville vi hatt et mer variert og robust næringsliv– et næringsliv og en samfunnsøkonomi mer motstandsdyktig overfor fallende råstoffpriser.

Ifølge rapporten Carbon Clean 200, publisert i sommer, har både Danmark, Sverige og Finland selskaper blant de to hundre største «grønne» børsnoterte selskapene i verden. Norge har ingen. I Bloombergs siste oversikt over verdens mest innovative land, havner Norge et godt stykke bak både Sverige, Finland og Danmark.

Hvor forberedt er Norge på en fremtid uten én dominerende råvaresektor som vekstmotor, spør NHOs Abelia i sitt Omstillingsbarometer 2016. Et hovedfunn: Norges økosystem for innovasjon er for svakt, med virkemidler som ikke skaper tilstrekkelig motivasjon til entreprenørskap.

4. Uten oljen ville Norge vært på god vei mot lavutslippssamfunnet.

Sverige og Danmark har kuttet klimagassutslipp betydelig, det har ikke Norge. Norge slipper i dag ut bortimot dobbelt så mye klimagasser som Sverige, per innbygger. Det skyldes særlig utslippene knyttet til olje og gassindustrien. Den står for 28 prosent av Norges utslipp, ifølge SSB.

5. Uten oljen ville Norge belastet det globale miljøet og klimaet mindre.

Det ville vi gjort også om man ser bort fra utslippene oljeindustrien medfører under produksjon og forbruk. Den ekstra kjøpekraften oljepengene har gitt oss, bidrar nemlig til svære utslipp i land der varene vi kjøper produseres. Sverige har lavere kjøpekraft enn Norge – og belaster følgelig det globale miljøet mindre. I tillegg til importerte varer, har vi brukt de ekstra tusenlappene oljepengene har gitt oss på klimabelastende forbruk som bil- og flyreiser.

6. Uten oljen ville Norge vært fri for det «oljeindustrielle kompleks».

Den samlede makten til departement, direktorat, industri og fagbevegelse knyttet til norsk olje- og gassutvinning styrer langt på vei norsk energipolitikk og påvirker dessuten medier, norsk tenkemåte, norsk kultur. «Stemmer teller, men ressurser avgjør», som statsviter Stein Rokkan formulerte det. Eller som historiker og høyremann Francis Sejersted sa det i et foredrag om norsk oljehistorie: Vi beveget oss «fra en situasjon der 'business' var 'junior partner to government' til den motsatte situasjonen, der 'government' ble 'junior partner to business'».

Les også: NHO-sjefen til politikerne: Vi når aldri klimamålene hvis dere ikke skifter spor!

Ytterligere avhengighet

For å unngå mer enn to graders oppvarming, trenger verden nå en mobilisering som vi ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. Oljeinteressenes makt i Norge bidrar til at vi henger etter i denne mobiliseringen.

Til tross for argumentene mot et fortsatt olje-dominert Norge, legger våre politiske partier opp til ytterligere avhengighet. «Med en ny regjering utgått fra de fire ikke-sosialistiske partiene, vil offentlig pengebruk garantert øke kraftig også i neste periode. Vi står foran en stortingsvalgkamp der partiene i sine programmer lover mer til alt og alle», skriver Civita-økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten 27. september. Hun har gått igjennom de fire partienes utkast til program for neste stortingsperiode. Færre kroner vil neppe bli brukt av en Arbeiderparti-ledet regjering.

For gjenvalg og valgseier har norske partier og politikere gjort seg avhengig av oljeinntektene. Dermed overser det politiske flertallet både en betydelig økonomisk risiko for landet – og hva som kreves av oss i en verden som absolutt ikke må varmes opp med mer enn to grader, helst mindre.

Det overser også at landet vårt ville klart seg godt, ja bedre på noen områder, uten pengemaskinen på norsk sokkel. Ikke minst overser det at du og jeg høyst sannsynlig, subjektivt bedømt, hadde hatt en like bra livskvalitet.

Denne artikkelen handler om