TIL KAMP: – Jeg mener for mange av beslutningene som tas i aksen Lorry–VG ikke har den nødvendige forståelsen for utfordringene rundt i landet, skriver Sp-lederen. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Verden sett fra Lorry (et utested i Oslo)

Jeg kan forsikre VGs Astrid Meland om at folks motstand mot Høyre og Frp-regjeringens sentralisering er høyst reell.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder av Senterpartiet

Hvis du har lyst til å møte mange viktigperer i Oslo, bør du gå på Lorry. Det er få steder du finner så mange skråsikre oppfatninger (spesielt etter noen øl) om hvordan Norge henger sammen. Noen går så litt slitne morgenen etterpå ned til frokostmøte hos Civita på Café Christiania for å snakke om for eksempel manglende effektivitet og omstillingsevne blant arbeidsfolk rundt omkring i landet.

Ofte har denne typen prat om såkalt effektivisering og modernisering av Norge har stor gjenklang i kommentaravdelingen i VG.

les også

Astrid Meland: Vært lite på bygda i det siste, Trygve?

Det er konsentrert mye makt i aksen fra Lorry ved slottet til kommentaravdelingen til VG. Sistnevnte er nærmeste nabo til landets fremste embetsmenn. Beslutningene du tar formes av verden du ser rundt deg. Jeg mener for mange av beslutningene som tas i aksen Lorry–VG ikke har den nødvendige forståelsen for utfordringene rundt i landet.

For ofte går VG i forsvar for folkene de møter på kaféen i Akersgata eller på vei ut av Lorry en sen kveld. For sjelden forsvares de som rammes av beslutningene som tas av makthavere i Oslo.

DER MAKTA BOR? Det er konsentrert mye makt i aksen fra Lorry (bildet) til kommentaravdelingen til VG, hevder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Hallgeir Vågenes

Astrid Meland spør i VG om jeg har vært lite på bygda i det siste. Meland ser ut til å mene at Senterpartiets kamp mot den stadig økende sentraliseringen er overdrevet. Som folkevalgt er det svært viktig for meg å se og lære av utviklingen over hele Norge. Jeg kan forsikre Meland om at folks motstand mot Høyre og Frp-regjeringens sentralisering er høyst reell. Her er noen eksempler fra steder jeg har besøkt den siste tida:

Salangen: I Salangen er mange bekymret for nedlegging av dag-ambulansen. I værharde Troms, der avstandene er enorme, er det stor bekymringen for den svake ambulanseberedskapen.

Vardø: I fjor ble kystradioen i Vardø lagt ned. Dette på tross av sterke protester og advarsler fra lokalbefolkningen og fiskere i Øst-Finnmark.  I høst brøt telenettet langs kysten i hele Øst-Finnmark sammen, og uten kystradioen fryktet flere fiskere for sitt liv.

les også

Senterpartiet suser forbi Frp på ny måling

Å lytte til Finnmarks befolkning, er for øvrig noe regjeringen nekter å gjøre i flere saker. Til tross for at hele 87 prosent av Finnmarks befolkning stemte nei til å slå sammen Finnmark og Troms, durer Høyre og Frp-regjeringen videre med sin tvangsreform.

Sogndal: Høyre- og Frp-regjeringen har finansiert skattelette til de aller rikeste i Norge gjennom å øke avgiftene for folk flest. På drosjesentralen i Sogndal møtte jeg frustrerte taxisjåfører, som nå opplever at det koster dem flere hundre tusen kroner mer å investere i ny bil.

les også

Anders Giæver: Overklassekampen

Førde: I Førde er mange sterkt urolig over at operasjonssentralen nå er flyttet ut av Sogn og Fjordane. En lokal tillitsvalgt fortalte meg hvordan dette rammet innbyggere i Gloppen under en storm tidligere denne måneden. Med store avstander er det forståelig at operasjonssentralen i Bergen ikke visste hvor ulykkesstedet i Gloppen lå. Det tok da lang tid å sende Politiet til de som trengte hjelp.

Rana: Over hele Norge har det vært stor motstand mot at regjeringen overfører makten over viktige deler av norsk energipolitikk til EU (ACER). Folk er også bekymret over utbyggingen av flere eksportkabler av norsk strøm. I Rana frykter industriarbeiderne både tap av suverenitet og økte strømpriser.

les også

Klassekampens nærtagende eliter

I Rendalen har jeg møtt bønder, jegere og foreldre som er fortvilet over en rovdyrpolitikk som overkjører både lokalbefolkningen og Stortingets vedtak.

På Os i Østerdalen gjør folk og folkevalgte alt de kan for å bygge ut bredbånd og legge til rette for arbeidsplasser i kommunen. Dessverre gjør Høyre og Frps kutt i bredbåndsatsingen at utbyggingen går alt for treigt.

Overkjøringen av folket på Vågsøy gjennom tvangssammenslåingen med Flora gjør at flere bekymrer seg for sentralisering av viktige kommunale tjenester.  

På Bardufoss er mange frustrerte over svekkingen av Hæren og ikke minst regjeringens ønske om å fjerne Hærens helikoptre som også har sikret helikopterberedskapen til politiet i Nord.

I Narvik har jeg møtt mange som er bekymret for at regjeringens sentralisering av sykehustilbudet på sikt kan true lokalsykehuset deres.

I Vegårdshei er mange bekymret for svekking av lokal beredskap og sikkerhet. Flere forteller hvor uheldig der er at Heimevernet nærmest forsvinner i deler av Sørlandet.

les også

Elitenes verbale krig?

Hjemme i Romedal prater jeg med flere som ble sjokkert over regjeringas ekstreme forslag om å oppheve konsesjonslovene og selge ut norsk jord og skog. Dette ble ikke minst en problemstilling da kinesiske kapitalinteresser ville kjøpe jord og skog i bygda vår.

Meland viser til Surnadal i sitt innlegg. Jeg tviler på at pelsdyrbøndene i Surnadal er glade for at regjeringa med et pennestrøk la ned arbeidsplassen de har brukt år på år med hardt arbeid for å bygge opp.

Jeg vet selvfølgelig at kommentaravdelingen i VG har et bredere perspektiv enn aksen mellom Lorry og Akersgata. Men det trengs mer debatt om konsekvensene av at regjeringen samler stadig mer makt til noen sentrale embetsmenn og direktører i statsforetak. Det er grunnleggende galt at de som blir minst berørt av beslutninger får stadig mer makt, mens de som rammes mest får stadig mindre.

At kommentaravdelingen i VG som til daglig sitter i Akersgata i Oslo ikke forstår dette, understreker i grunn poenget mitt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder