Miljøeliten overkjører folket

Klima- og miljøministerens nyinnførte krav om «gentesting» av ulv viser at folkeviljen og demokratiske vedtak tilsidesettes av en gruppe som selv aldri møter problemene de skaper.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder i Senterpartiet

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som denne vinteren.