Foto: Tegning:Roar Hagen,

Leder

Ett nulloppgjør må tåles

Med det bakteppet er det ikke dramatisk hvis utfallet for pensjonistene ett enkelt år blir at man opprettholder om lag kjøpekraft fra fjoråret slik det ligger an til inneværende år.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Pensjonsforliket førte til at dagens pensjonister skulle få regulert sin pensjon i nærheten av samme takt som lønnstagerne. Modellen tar utgangspunktet i den årlige lønnsveksten og trekker fra 0,75 prosentpoeng. Dette var et innsparingstiltak på samme måte som man enten kutter i pensjonen eller utsetter pensjonstidspunktet når levealderen øker. Med antatt reallønnsvekst på 1,5 prosent, vil pensjonistene få halvparten etter fratrekket av 0,75 prosentpoeng.

I et generasjonsregnskap er en slik regulering rimelig. Dagens unge må jobbe lenger og vil neppe få de samme pensjonsytelsene dagens pensjonister og de store etterkrigskullene kan se frem til.

I år slår denne mekanismen uheldig ut. Lønnsveksten i Norge blir svært moderat og sannsynligvis godt under realvekst på 1,5 prosent. Det kan bety at pensjonen taper kjøpekraft etter regulering med 0,75. Pensjonistene risikerer at de får mindre å rutte med reelt sett i år enn i fjor.

Hvis lønnsoppgjørene flere år på rad fremover blir magre, kan man risikere at dette gjentar seg flere år fremover.

Les hva Erna Solberg mener om trygdeoppgjøret

Regelen for justering kan fravikes. Det er åpnet for drøftinger mellom regjeringen og ulike organisasjoner som representerer pensjonistene. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sier til NRK at han er forberedt på å be Stortinget om en endring av årets regulering.

Vi synes signalet fra Eriksson er klokt. Selv om regelen er skapt for å gi pensjonistene en litt svakere kjøpekraftsutvikling enn det lønnstagerne får, var det neppe meningen at pensjonistene skulle bli fattigere år for år. Samtidig mener vi det er for tidlig å slå fast at fasit i år vil bety et stort tap av kjøpekraft. Til det er prisstigningen en for usikker størrelse. Arbeidsministeren vil i så fall vurdere å kompensere i neste års oppgjør. Norsk økonomi møter utfordringer, flere blir arbeidsledige og store lønnstagergrupper vil antagelig få langt under de antatte 2,7 prosent i lønnsvekst. Med det bakteppet er det ikke dramatisk hvis utfallet for pensjonistene ett enkelt år blir at man opprettholder om lag kjøpekraft fra fjoråret slik det ligger an til inneværende år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder