BONUSVINNER: DNB-sjef Rune Bjerke. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Leder

Det store spleiselaget

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

At DNB og andre norske banker har et oppfinnsomt og kreativt forhold til språk, visste vi egentlig fra før av. Et kobbel av «rådgivere» og bankansatte «eksperter» har i flere år snakket sine kunder trill rundt, og fått dem til å plassere sparepengene på måter som stort sett bare tjener banken. En praksis som til slutt gikk så langt at DNB ble dømt for den i Høyesterett i den såkalte Røeggen-saken.

Moderne banker er profittmaskiner som har som sin aller fremste visjon å skuffe inn penger fra sine kunder. På de fleste måter som lover og regler gir dem lov til. Det er ikke noe galt i dette, å ha profitt som motivasjon er en ærlig ting. Men det er greit å vite for alle oss som er kunder i banken. For når man hører banksjefenes utlegninger om den viktige og ansvarlige rollen de spiller i samfunnet, kan man fort bli forledet til å tro at moderne bankvirksomhet er noe annet en rendyrket kapitalisme.

DNB-sjef Rune Bjerke leder en bank med svært gode økonomiske resultater. Det nyter eierne godt av. Den største eieren er den norske stat, som ikke ser ut til å ha noe imot å motta betydelige utbytter år etter år. Det siste året har DNB, i likhet med andre norske banker, bygget opp egenkapitalen ved å ta høye påslag på pengene de låner ut til vanlige norske låntagere. Banken og Bjerke har sagt at kravene til høyere egenkapital skulle løses gjennom et spleiselag mellom kunder, ansatte og aksjonærene. Dette må være det mest spesielle spleiselaget vi har vært med på.

1500 DNB-ansatte mister jobben, rentemarginen for vanlige lånekunder er høy, mens DNB-sjefen økte sin bonus med 25 prosent i fjor, ifølge TV2. Eierne får stort utbytte på sine aksjer. Slik spleiser man i den norske bankbransjen.
Mange blir provosert av millionlønningene og den skjærende falske retorikken. Det forstår vi.

Dessverre er det fortsatt for liten konkurranse mellom norske banker, og altfor mye markedsmakt samlet på få hender. Regjeringen bør fortsette det arbeidet som tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) så fortjenstfullt startet for å gjøre det lettere å bytte bank.

*

VG RETTER: Vi skrev opprinnelig i nest siste avsnitt at «Eierne får rekordutbytte på sine aksjer.» Dette er ikke riktig, påpeker DNB overfor VG, fordi eierne har fått større utbytte tidligere, både prosentuelt og i kroner og øre. I 2010 var utbyttet på kr 4,00 pr aksje (total 6,5 mrd), mens det i år er kr 2,70 pr. aksje (4,4 mrd). Utbytteandelen er redusert fra 50 prosent til 25 prosent av overskuddet, som følge av kapitalkrav fra myndighetene som gjør at banken må holde tilbake overskudd, bemerker DNB.
Endret 16.03. kl 12.33

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder