MOT SKATT: – Denne saken preges av et voldsomt lokalt engasjement. Det er fordi kystpolitikerne forstår hvor alvorlige implikasjonene av en grunnrenteskatt vil være, skriver Kristin Langeland. Foto: Sjømat Norge

Debatt

Langt unna kysten og fakta om havbruk

Hva gagner fellesskapet? Hvordan kan hele Norge få ta mer del i det havbruk skaper?

KRISTIN LANGELAND, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Mange har den siste tiden latt seg engasjere i debatten rundt hvordan vi i fremtiden skal skattlegge havbruksnæringen. Bakgrunnen er NOU 18:2019 der et flertall går inn for en grunnrente i havbruk. Hannah Gitmark i tankesmien Agenda og VGs egen kommentator Astrid Meland lar seg rive med av skatteengasjementet hos finansbyråkratene i Oslo.

Tirsdag denne uken gikk fristen ut for å si sin mening om NOU-en. Høringssvarene så langt viser mer eller mindre en unisont stemme fra hele landet; Flertallet tar feil, vi bør lytte til mindretallet og ikke innføre en statlig grunnrente på havbruk.

les også

Astrid Meland: På rikingenes parti

Trusselen fra landbasert opprett har ført til at både DNB og Bank of America forventer kursfall hos flere store norske børsnoterte oppdrettsselskap. Likevel hevder Gitmark at frykten for konkurranse fra landbasert oppdrett er overdrevet.

Det er helt avgjørende å få øynene opp for hvordan verden faktisk ser ut i denne næringen. Noe hverken flertallet i utvalget, VGs kommentator eller Gitmark ser ut til å ta inn over seg. Først og fremst; havbruk er en mobil næring.

Sammenligningen med olje er derfor meningsløs. Der olje er en ikke-fornybar ressurs som er stedbunden, kan lakseproduksjon gjøres over hele verden, til og med på land. Dernest: Havbruk er konkurranseutsatt industri. Det trengs ikke norsk sjøvann for å produsere laks og ørret. Når det er sagt, må vi huske at nettopp norsk havbruksproduksjon er energieffektiv produksjon av mat som verden er tjent med at fortsetter. Kun to prosent av verdens matproduksjon kommer fra havet. FN påpeker i sine rapporter at vi er nødt til å øke dette. Der spiller havbruksnæringen en viktig rolle.

les også

Hannah Gitmark: Frekk fiskefinte

En grunnrenteskatt vil svekke norsk konkurransekraft og investeringsevne. Resultatet er tapte inntekter til Norge, at mange fremtidige arbeidsplasser aldri skapes og at vi ikke klarer å produsere den maten fra havet som verden trenger. Lærdommen fra skattesystemet for vannkraftverkene er en avgjørende hindring for nødvendige investeringer i fornybar energi. Dette er ikke en modell til etterfølgelse. Havbruk trenger enormt med kapital for å utvikle den mest miljøvennlige teknologien innen produksjonen av protein fra havet. Det er dette kysten nå sier klart fra om.

Påstandene i VG fra blant annet Gitmark om at havbruk ikke deler, er og fullstendig feil. Vi betaler selvsagt ordinære skatter og avgifter. I tillegg betales det stort for muligheten til å vokse, der det er bærekraftsmessig tillatelig.  

Vi i Sjømat Norge har sammen med kystkommunene gått inn for at det i tillegg bør være en arealleie for å låne sjøarealer til å produsere i.  Akkurat slik en har gjort det i Oslo der fjordnære tomteareal er frigjort fra havne- og industriformål. Det har gitt kommunen og Oslo havn anledning til å selge ut store tomteareal. Tilbake har kommunen fått byfornyelse og også salgsinntekter. For de gamle industritomtene har fått vesentlig verdi med årene. Ingen stiller spørsmål ved hvilken kommune som skal ha disse inntektene. Det er selvsagt Oslo. Den samme logikken må gjelde dersom Flatanger eller Alta leier ut sjøareal til havbruksnæringen. Hvorfor skal Oslo ha egne retter og kysten ikke kunne benytte seg av samme prinsippet?

les også

VG MENER: LO et steg i riktig retning

Konspirasjonsteorier i VG om en lobby som kjøper seg til politisk makt er uverdig. Erna Solberg tok et oppgjør med disse påstandene før jul. Denne saken preges av et voldsomt lokalt engasjement. Det er fordi kystpolitikerne forstår hvor alvorlige implikasjonene av en grunnrenteskatt vil være. Særnorske avgifter utkonkurrerer eksportnæringene og hindrer at flere arbeidsplasser og mer industri skapes i distriktet.

Jeg er enig med Gitmark i at vi nå er i starten av en viktig omstilling. Oljeinntektene vil avta og vi må tenke på hvordan vi sikrer inntekter til staten. Det som er sikkert er at det norske skattesystemet må sikre investeringer i bærekraftig teknologi, legge til rette for at flere arbeidsplasser skapes og at staten sikres inntekter gjennom vekst. Vi vil skape skattebetalere. Da kan det ikke innføres skatter som utkonkurrerer oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder