VIKTIG MINNE: – Målet mitt er klart: 22. juli-senteret skal ligge sentralt i regjeringskvartalet, skriver Monica Mæland. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

22. juli-senteret skal ligge sentralt

I det nye regjeringskvartalet skal 22. juli-senteret være verdig og tilgjengelig, og jeg jobber for at det skal ha en sentral plass i det gjenreise regjeringskvartalet.

MONICA MÆLAND, kommunal- og moderniseringsminister (H)

I VG torsdag er kommentator Anders Giæver opptatt av hukommelsessenteret for 22. juli 2011. Jeg er glad for engasjementet. Vi skal aldri glemme denne dagen. Vi skal kjempe mot holdningene som lå bak det forferdelige terroranslaget. Derfor fikk denne regjeringen etablert både 22. juli-senteret i 2015 og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo i 2016. 22. juli-senteret hjelper både eldre og yngre generasjoner med å minnes historien og ofrene, og å forstå.

les også

Hukommelses-senteret

Giæver er imidlertid bekymret for senterets fremtidige plassering, og viser til stortingsmeldingen om nytt regjeringskvartal som ble lagt fram før påske. Her beskrives sikkerhetsvurderinger for regjeringskvartalet, blant annet at ekspertgruppen for sikring av departementsbygningene ser sikkerhetsutfordringer med å plassere senteret i tett tilknytning til Høyblokken.

Men det står også i meldingen at det permanente 22. juli-senteret skal ha en sentral plass i det gjenreiste regjeringskvartalet. Det betyr at det ikke er aktuelt å flytte det til Bygdøy, eller noen kvartaler unna, slik Giæver antyder.

Tvert imot: Regjeringen jobber for at det permanente senteret også i det nye regjeringskvartalet skal holde til i tilknytning til Høyblokken.

les også

Erna og Jan Tore, når starter arbeidet?

Men når vi nå jobber med å planlegge og bygge et nytt regjeringskvartal, må vi ta sikkerheten på alvor. Vi må ha sikkerhetskrav som i størst mulig grad hindrer nye terrorangrep. Bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011 drepte åtte mennesker, skadet rundt 200 og førte til store materielle skader. Dette var et alvorlig direkte angrep på regjeringen og demokratiet, og viste oss at også Norge kan være et mål for terrorisme.

22. juli-senteret ble åpnet for snart fire år siden. Før åpningen var det debatter, og til og med underskriftsaksjon mot senteret, fordi noen fryktet at det skulle bli en hyllest til terroristen. Etter åpningen har kritikken stilnet. Senteret er nå en sentral historieforteller og et viktig læringssenter med tusenvis av besøkende hver måned, blant annet skoleelever fra hele landet.

I arbeidet med å finne en permanent plassering av senteret har vi dialog med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og med AUF. Målet mitt er klart: 22. juli-senteret skal ligge sentralt i regjeringskvartalet, og være et trygt og viktig sted for å minnes og lære om de grusomme hendelsene 22. juli 2011.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder