STERKE FØLELSER: Flere hundre møtte opp til ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget forrige uke. Foto: Terje Bringedal VG

Debatt

Helgesen er desperat

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) opptrer som en hybrid mellom statsråd uten flertall i Stortinget og jurist og domstol.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SANDRA BORCH, stortingskandidat for Troms Senterparti

EMILIE ENGER MEHL, stortingskandidat for Hedmark Senterparti

Vidar Helgesen er i hardt vær i ulvesaken, og det med god grunn. Nå prøver han desperat å ro i land en løsning som på papiret skal se bra ut. En ny utredning og radiomerking av ulv er et av tiltakene han nå prøver å roe debatten ned med. Men det er på langt nær svaret på utfordringen, det er en ansvarsfraskrivelse og et skalkeskjul.

Førjulsgaven Helgesen presenterte på Stortingets siste dag før ferien har skapt fortvilelse og voldsomt engasjement. Høyre har hatt en massiv medlemsflukt og ordførere gjør opprør.

Helgesen argumenterer ikke

Med en vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling i sin hånd argumenterer Helgesen med at skadepotensialet i beiteområdene ikke kan dokumenteres og at vilkåret for å felle ulv derfor ikke er oppfylt, jf. Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

MÅ TA ANSVAR: – Det er på tide at Helgesen nå tar ansvar, og ikke desperat forsøker å ro seg ut av situasjon som for svært mange er veldig viktig, skriver Emilie Enger Mehl (t. v) og Sandra Borch i Senterpartiet. Foto: KRISTIN BRENNA, SP

Nei, vent - det blir helt feil å si at Helgesen argumenterer. Han argumenterer ikke i det hele tatt, det han gjør er å skjule seg bak en lovvurdering og påberope seg å være bundet på hender og føtter uten noe reelt handlingsrom.

Se også: Blir det Erna eller ulven som skal ut?

Han opptrer som en hybrid mellom statsråd uten flertall i Stortinget, jurist og domstol, og prøver med dette å kneble nettopp Stortinget, som jo har vedtatt bestandsmålet Helgesen nå ikke vil følge opp.

Den fantastiske løsningen på opprøret vi nå har sett er altså ifølge Helgesen at en ny runde med radiomerking kanskje vil avdekke et skadepotensiale likevel, som kan gi hjemmel for uttak.

Lever i frykt

Vurderingen av skadepotensialet etter lovverket er en skjønnsmessig vurdering. Skadepotensialet for folk og dyr i området er stort og uholdbart.

For det første er det ikke mange beitedyr igjen etter alle herjinger fra ulven. På 15 år har antall sau blitt redusert med over 65 prosent innenfor rovviltsona i Hedmark.

Nina Jensen i WWF sa i en VG-kronikk forrige uke: «at tapene av beitedyr til ulv er små, er gode nyheter».

Det er ikke gode nyheter. Det er ekstremt dårlige nyheter, når du ser på årsakene. Årsaken er ikke at ulven ikke tar sau, men at bønder må slutte med sau på grunn av ulven, som gjør at det ikke blir noe sau igjen å ta.

Ekstra provoserende er det dermed for lokalbefolkningen at deres påtvungne valg om å slutte med beitenæring på grunn av flere ulv, til slutt blir et argument for ikke å skyte ulv slik at det blir færre.

Sp-Trygve: – Spill av regjeringen for å unngå ulveskyting

En annen ting verken Helgesen eller Jensen tar innover seg, er at presset fra ulv også utenfor ulvesonen blir enormt når ulven øker ekstremt i antall og tyter utover sonegrensene. Vi får store skader ikke bare i, men utenfor sona.

Hvis Helgesen vil finne ut hva som er ulvens skadepotensiale overfor beitedyr, bør han kjøre et par tusen sau ut på beite i ulvesonen, og sjekke hvor mange som er igjen etter et par ukers tid.

Videre bør det bety noe for Helgesen at mennesker daglig lever i frykt og må isolere seg fordi ulven når som helst kan dukke opp i hagen deres. Når folk må følge barna til skolenbussen med børse, slik situasjonen har vært blant annet i Trysil, sier det seg selv at skadeomfanget og frykten ulven skaper er stor.

De mange jakthundene som ble drept av ulv i fjor, ville nok også vært uenig med Helgesen i at ulven ikke har et skadepotensiale.

Må ta ansvar

Det er ingen dyr det er forsket mer på enn ulv i Norge. Det er ikke kartlegging av ulvens atferd og bevegelser som er problemet, det har vi god kontroll på og kunnskap om. Helgesens oppgave er å få ned antall ulv som er langt over bestandsmålet. Dette er et spill fra Helgesens side for å prøve og unngå å få skutt flere ulv.

Stortinget har gitt klar beskjed, og vi kan ikke se at det er noe juridisk hinder for at bestandsmålet følges opp. Både statsråden og andre snakker som om lovavdelingen var en domstol. Derfor er det viktig minne om at det ikke er tale om noe mer enn en departementsuttalelse.

Anita Moen lei av ulvedebatten: – De har ikke peiling på hva de snakker om

Det er mulig innenfor lovverket å gjøre en bredere vurdering enn den Helgesen bygger på. Det er ikke bare tap av husdyr til rovdyr som skal vurderes, men også annen potensiell skade.

Om Helgesen skal legge seg på denne linjen i alle saker som omhandler all slags rovdyr, er vi inne på et farlig spor. Det vil gjøre flere rovdyrbestander ukontrollerbar, og vil skape utfordringer for alle som lever med rovdyr rundt deg enten det være eksemelvis ulv, jerv, bjørn, ørn eller gaupe.

Det er på tide at Helgesen nå tar ansvar, og ikke desperat forsøker å ro seg ut av situasjon som for svært mange er veldig viktig.

Les også

 1. Høyre-politiker ber skogeiere snu i ulvesaken

  Grunneiere truer med å nekte helikoptre å lande på eiendommene sine under radiomerking av ulv.
 2. Flere møtte ulv i nabolaget i Rælingen

  Flere beboere i Rælingen fikk blikkontakt og et nært møte med ulv søndag.
 3. Nytt opprør mot Helgesen: Sa ja til  finsk hytteeier-fiske i Tanaelva

  Klimaminister Vidar Helgesen (H) møter ny motbør. Denne gang fordi han lar sørfinske hytte-eiere fiske i Tanaelva.
 4. Ulveopprør i Høyre: Nekter å gi seg før 32 ulver kan skytes

  SUNDVOLLEN (VG) Politikere fra et bredt lag av Høyre snakker høyt både innad og utad om at det ikke finnes annen…
 5. Regjeringen: Starter radiomerking av potensiell skade-ulv

  Regjeringen har bestemt at flere ulveflokker skal radiomerkes med halsbånd for å kartlegge potensielt skadelig atferd og…
 6. Lier-Hansen: Saken vil bli tatt til retten og ulven vil vinne

  For 19 år ville Stein Lier-Hansen selv drepe ulv, men ble stoppet av domstolene.
 7. Takk til Vidar Helgesen!

  Vidar Helgesen har med sin stø opptreden i ulvesaken rykket opp i politikkens førstedivisjon.
 8. Måling: Tynn tillit til Helgesens ulvehåndtering

  Klimaminister Vidar Helgesen (H) sliter med tynnslitt tillit fra både folk flest og egne velgere for sin ulvehåndtering.
 9. Ulv trolig skutt i Hedmark – politiet ber om hjelp

  En ulv som ble funnet død på Rena i Hedmark i september i fjor, ble trolig skutt. Politiet ber om tips i saken.
 10. Ulv eller mark – hvem heier vi mest på?

  Ulven er ubestridelig en del av det biologiske mangfoldet i Norge. Men marken er langt viktigere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder