– Det er ikke like lett å oppfatte hvordan andre opplever det du sier når det er en skjerm og et tastatur mellom deg og den du kommuniserer med. Dette har ført til at flere og flere nå sier at det som skulle være den åpne og frie debatten på nett, har blitt ensomt og til tider skremmende, skriver Aasen-Svensrud. Foto: Frode Hansen

Debatt

Ap svarer Skartveit: – Nettroll må også ansvarliggjøres

Nylig kommenterte VGs Hanne Skartveit at Arbeiderpartiets forslag om at politiet skal kunne bøtelegge hets og hatprat med forenklede forelegg, var en usedvanlig dårlig ide. Dette vitner om såkalt «cherry picking», der man uten å se kontekst, kun velger å høre det man selv ønsker.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARIA AASEN-SVENSRUD, stortingsrepresentant i justiskomiteen

Vi står i et skifte, der vi kommuniserer på en annen måte enn det vi gjorde for bare noen år tilbake. Mye av samfunnsdebatten har de siste årene flyttet seg over i sosiale medier og digitale kommentarfelt. Dette er selvfølgelig på mange måter en god ting; debatt og diskusjon på nett åpner opp for at alle kan være med i debatten og ideelt si sin mening. 

Likevel har det opplagt skjedd noe mer når debatten forflytter seg, fra forsamlingshus til nett. For det filteret som finnes når vi snakker med hverandre ansikt til ansikt, det forsvinner. Det er ikke like lett å oppfatte hvordan andre opplever det du sier når det er en skjerm og et tastatur mellom deg og den du kommuniserer med. Dette har ført til at flere og flere nå sier at det som skulle være den åpne og frie debatten på nett, har blitt ensomt og til tider skremmende. Faktisk er det flere som nå sier «nei takk» og ikke lenger ønsker å bidra med sin stemme. Det er et tap for samfunnsdebatten. 

les også

Hadia Tajiks meningspoliti

I en undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at en stor andel av de som ikke deltar i politisk debatt forteller at årsaken er frykt for sjikane og hets. Det vi som politisk parti får tilbakemelding om, er at flere av disse ikke ønsker å stille til gjenvalg av frykt for hets og sjikane på nett.  I denne konteksten utgjør derfor netthets også en trussel mot vårt demokrati.

Rammen for samfunnsdebatten er endret, den er modernisert og flyttet over på internett. Men ofrene for hetsen og sjikanen er derimot svært tradisjonelle. Det er kvinner, etniske minoriteter, folk med en annet religion og LHBTQI- personer som i størst grad rammes. 

Derfor har Arbeiderpartiet fremmet et forslag som vil komme til behandling i Stortinget denne høsten som foreslår at det nedsettes et offentlig utvalg (NOU) for å utrede rammene for den offentlige debatten på nett og i sosiale medier. Vi foreslår at utvalget særlig vurderer hvor grensene skal gå for anonym deltagelse i den offentlige debatten, hvordan man bedre kan ansvarlig gjøre tilretteleggerne for den offentlige debatten, og vi anbefaler å skjele til lovgivningen i andre land og vurdere hvorvidt denne har en overføringsverdi til Norge. 

les også

Satire skal sprenge grenser, ikke sementere dem

I mandatet til dette offentlige utvalget foreslår vi blant annet at det skal vurderes tiltak for å styrke innhold og markedsføring av politiets meldetjeneste for hatefulle ytringer på nett, at det utarbeides et mandat for politiet, politidistriktene og statsadvokatene slik at de kan prioritere arbeidet med hatefulle ytringer, og gjennomgå hvilke ressurser og hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne forebygge og stoppe hatefulle ytringer også på nett. Vi foreslår at man gjennomgår politiets mulighet til å strømlinjeforme den nasjonale registreringen av anmeldelser av hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Vi foreslår videre at det skal etableres en forsøksordning i konfliktrådene der offer for netthets skal ha mulighet til å bringe hetseren til mekling. 

les også

«25 under 25»: ... og så kommer hatet

I mandatet til denne NOUen ber vi også om at politiet skal ha mulighet til å kunne ilegge overtredelsesgebyr eller annen administrativ sanksjon for netthets. Til slutt ber vi om en gjennomgang av forskning gjort på området for å få en oversikt over hva som hittil har vært effektive tiltak og at utvalget kommer med anbefalinger på hva det bør forskes på fremover.

Arbeiderpartiet har gjennom et grundig arbeid kommet med et bredt og sammensatt forslag som tar utgangspunkt i dagens lovgivning og vurderer hvordan dette kan håndheves i dagens moderne samfunnsdebatt, slik at alle har mulighet for å delta og trygt uttrykke seg. Vi ønsker sterkere felleskap og frihet - også på nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder