FANT FEIL: Utvalget som har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i EØS-land overrakte tirsdag sin utredning. Her er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og granskningsutvalgets leder Finn Arnesen. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Knusende dom over Nav-skandalen

Igjen fikk vi bekreftet den knusende dommen etter Nav-skandalen, og sett hvordan rettssystemet har sviktet. Ikke bare har de sviktet en hel gruppe mennesker, men noen av de som faktisk trenger at samfunnet står opp for dem.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

les også

Her er det Nav som er hovedskurken

KARIN ANDERSEN (SV), stortingsrepresentant og leder for kommunal og forvaltningskomiteen

Mest ansvar har departementet og Nav, men ingen går fri. Det trengs det en skikkelig politisk rundvask både i departementet, i Nav og rettsvesenet, - og lovgiver Stortinget må forstå at lovarbeid ikke bare er å strø sand på regjeringens forslag.

For det har gått så forferdelig galt. Uskyldige folk er sendt i fengsel og dømt på feil grunnlag. Arbeidsløse og syke folk har blitt nektet å besøke familien, de har blitt nektet penger, og tvunget til å betale tilbake hundretusenvis av kroner – alt på feil grunnlag. 

Nå trenger systemet en oppvask. De som er rammet av uretten må få oppreisning. Feil må rettes. Og rundvasken må foregå i både byråkrati, rettsvesen og norsk politikk. 

les også

NAV-sjefen om trygdeskandalen: – Sterkt beklagelig

Nav-skandalen er trolig den mest alvorlige trygdeskandalen i Norge noensinne. Representanter fra alle politiske partier var og er sjokkert. Men tør de egentlig se sannheten – at rettssystemet og rettssikkerheten har sviktet mennesker de skulle hjelpe. Denne uretten kunne neppe rammet noen andre grupper i samfunnet enn de uten makt og penger. Folk som er sjuke, arbeidsløse og vanskeligstilte. 

De er uglesett og mistrodd, og de har mindre rettsikkerhet enn andre. Vi vet det, og det er ingen rettstat eller et demokrati verdig. Det er klasse-juss på det styggeste.

Alarmen hadde ult lenge før regjeringen tok tak. Både politisk og administrativ styring sviktet. Loven kan brukes feil i årevis. Havner saken i retten og staten taper, endrer det sjelden annet enn den ene saken. Og retten har tatt statens tolking for god fisk og ikke selv undersøkt om rettsgrunnlaget er korrekt. Da svikter også den siste skansen for en innbygger i møtet med en mektig stat. 

Karin Andersen. Foto: PETER MYDSKE

I høst var det lite som tydet på at Erna Solberg innså hva som må til, som å lage klart regelverk og ha rutiner som gjør at rettsavgjørelser der staten taper fordi loven brukes feil, fører til endring. Det var ikke spor av noen innrømmelser da jeg spurte henne om det i Stortingets spørretime. Men nå som granskingsrapporten sier det samme må også hun innse at det må store endringer til. Jeg håper Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen nå tar tak og slår fast at heretter må internasjonale forpliktelser stå i lovtekst så ingen taper sin rett fordi det blir glemt. Når domstoler sier loven brytes, må praksis endres straks.

Denne skandalen er toppen av et isfjell med vond byråkratisering og ansvarspulverisering. Selv om folk går til grunne, er det ingen lydhørhet. Nav er blitt fjern og vanskelig å nå. Mange møter Nav på sin livs svarteste dag og blir bedt om å ta kjentmannsprøven i byråkrati. Trykker du feil på knappene er det «game over». Folk beskriver møtet med NAV som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres.

På toppen kommer det politiske ansvaret for de usosiale kutt i AAP, i barnetillegg, i bostøtte osv. Det sparker beina unna folk som prøver å finne fotfeste i et vanskelig liv. 

Både ledelse og organisering i Nav må endres. Mange ansatte gjør en god jobb, men hindres av systemet. Det er for liten tid til å skape tillit og trygghet hos de som har mistet jobb og helse, for rigide regler og ledelse som ikke forstår oppgaven. Det trengs mer kompetanse på sosialt arbeid og arbeidsmarked, -lover, regler og rammer må endres så målet om å få folk på beina blir mulig. For sosialt arbeid nytter og alle har samme rettigheter selv om de har lite penger.

Staten skal være en trygghet for innbyggerne sine på vonde dager, og det skal være greit for alle å få hjelp hvis det trengs. Slik er det ikke nå. Også regjeringa må innse hvor skandaløst dårlig rettssikkerhet vanskeligstilte i Norge har, og gjøre noe med det.

Les også

 1. NAV-sjefen om trygdeskandalen: – Sterkt beklagelig

  NAV-direktør Hans-Christian Holte kan måtte takle feil som kan ha vært begått så langt tilbake som 1994.
 2. Seks år med varsler – 78 uriktig dømt

  Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil.
 3. Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet

  Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget bekrefter at EØS-retten har blitt feilpraktisert i trygderettsskandalen, men…
 4. Her er det Nav som er hovedskurken

  Ofrene for trygdeskandalen får full oppreisning, mens nesten alle ansvarlige er sendt til slakt.

Mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Nav

Flere artikler

 1. Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet

 2. NAV-sjefen om trygdeskandalen: – Sterkt beklagelig

 3. Her er det Nav som er hovedskurken

 4. Derfor gir Røe Isaksen seg i toppolitikken

 5. Styrk strandvernet

Fra andre aviser

 1. «Ingen stilte spørsmål. Difor kunne Nav-skandalen skje.»

  Bergens Tidende
 2. Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret og hvilke feil ble begått? Her er granskernes hovedkonklusjoner.

  Aftenposten
 3. Flere tiår i mørket

  Aftenposten
 4. Slipper noen for billig unna ansvaret?

  Aftenposten
 5. Trygdeskandalen: Politikere og jurister forsto ikke EØS-retten

  Fædrelandsvennen
 6. – Nå er det ingen som kan stille spørsmål ved meg lenger. Da unnskyldningen fra regjeringen kom, felte jeg en tåre.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no