INGEN MOTSETNING: – Oljeindustrien og de som jobber der er ikke klimafornektere eller et problem, de er løsningen, skriver Aps Arild Grande. Foto: NTB SCANPIX/TORE KRISTIANSEN, VG

Debatt

Vil forene oljearbeideren og klimaaktivisten: – Broen til fremtiden

Det kan se ut som det er en avgrunn mellom klimastreikende og de som jobber i oljebransjen. Fremfor å dyrke avstand kan vi forene kreftene.

ARILD GRANDE, stortingsrepresentant (Ap)

Barna som har deltatt i klimastreiker verden over og ansatte i oljebransjen har én ting felles – dyp uro for fremtiden. Vi har møtt unge som tror at verden kommer til å gå under om kort tid og industriarbeidere som er bekymret for at politikerne vil legge ned arbeidsplassen og sende tusenvis ut i arbeidsledighet.

Mange snakker om oljebransjen og klima som to adskilte områder som aldri kan forenes. Det er feil og står i veien for å finne gode løsninger. Og det fører til at oljearbeidere og klimaforkjempere skuler på hverandre selv om de egentlig burde gått hånd i hånd. En fremtidsrettet næringspolitikk kan nemlig være redningen for verdens klima. Og en tilsvarende offensiv klimapolitikk kan skape mange nye arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Problemet frem til i dag er imidlertid at for lite av næringspolitikken har gitt klimakutt og at for lite av klimapolitikken har gitt næringsutvikling.

les også

Ekspert om Aps klimaplaner: – Står i en spagat

Ap skal vise lederskap sammen med fagbevegelse og klimabevegelse i utvikling av politikk som bygger bro mellom folk og til fremtiden. Det kommer til å være behov for olje og gass i svært mange år fremover. Samtidig kommer endringene og kravene om mer miljøvennlig industri raskt. Vi må ruste oss for utfordringene vi står overfor, og vi har et godt utgangspunkt: vi har kompetanse og teknologi i verdensklasse, stor omstillingsevne som følge av organisert arbeidsliv og høyt utdanningsnivå, og ingen andre land har en mer miljøvennlig oljeproduksjon. Dette er fortrinn som vi skal bygge på i utviklingen av ny industri. Vi skal stille stadig sterkere krav om nullutslipp og vi vil jobbe for å gjøre Nordsjøen til et europeisk sentrallager for karbon. Vi har tatt til orde for en storstilt satsing på havvind. Og vi har store muligheter innen sjøfart og elektriske fartøyer.

Dette kan gi mange tusen nye arbeidsplasser. Skal vi lykkes – ikke bare i å vinne den internasjonale konkurransen, men også i å utvikle nye industriarbeidsplasser i Norge - må vi utvikle vårt eget hjemmemarked på disse områdene.

les også

VG-måling: Velgerne sier ja til MDG og Ap i regjering

Da må vi fremme nye politiske verktøy både innen miljø- og industripolitikken. Det statlige eierskapet bør brukes langt mer aktivt for å sikre aktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, og om nødvendig bør vi opprette nye statlige virksomheter for å nå målene. Det offentlige må bruke sin bestillings- og innkjøpsmakt i en helt annen skala enn vi hittil har sett for å sikre utvikling av miljøvennlig teknologi, for eksempel elferjer, elhurtigbåter og elfraktefartøyer. I tillegg bør industrien sikres billig og miljøvennlig strøm som et av våre fremste konkurransefortrinn.

Det er ikke «næringsnøytralitet» – høyresidens mantra – som har bragt Norge dit vi er i dag, men sterkt nasjonalt eierskap, offensiv næringspolitikk med staten som motor samt trepartssamarbeidet. Fremfor å vente og se bør vi være offensive. Og istedenfor å svekke fellesskapets inntekter må vi legge til rette for at Norge blir et attraktivt land å investere i samtidig som vi sikrer at verdiskaping som skjer i Norge kommer fellesskapet til gode. Investering i kompetanse og organisert arbeidsliv må være viktigere enn skattekutt til de rike. Vi må sammen med fagbevegelsen ta kontroll over samfunnsutviklingen.

Vi kan ikke akseptere at høyreregjeringen sitter med hendene i fanget og venter på at utenlandske aktører tar dette rommet. Norge bør gjøre jobben selv og samtidig skape ny eksportindustri. Da må bli mer stolte over hva norske industriarbeidere leverer ved utvikling av nye oljeinstallasjoner, samt vedlikehold og kondemnering av gamle. Oljeindustrien og de som jobber der er ikke klimafornektere eller et problem, de er løsningen!

les også

LO-TOPP: – Vi kan ikke samarbeide med dem som vil avvikle, ikke utvikle, olje- og gassnæringen

Politikken bør baseres på følgende grunnlag:

– Arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge. Statlig eierskap må i større grad sikre oppdrag til norske aktører.

– Norge bør utvikle nasjonale og internasjonale strategier på områder innen klimavennlig industri hvor vi skal være verdensledende.

– Partene i arbeidslivet skal involveres tett i satsingen.

– Norsk industri må tilby et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele faste stillinger og en lønn man kan leve av.

– Høy organisasjonsgrad og maktbalanse i arbeidslivet skal sikre omstilling og produktivitet.

– Fellesskapet skal stille opp for livslang læring. Ingen arbeidstakere skal stå alene i de store endringene som kommer.

– Verdiskaping skal komme fellesskapet til gode.

Med venstresiden i spissen – mot høyresiden – har vi sikret at fellesskapet eier vannkraften, skogen, fisken og oljen. Dersom vi evner å være «sosialdemokrater i en ny tid» kan vi bidra til at nye industrier vokser frem og kommer fellesskapet til gode. Slik kan vi gi både oljearbeidere og klimaforkjempere troen på fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder