ANSIKT TIL ANSIKT: En iransk mann leser en avis med bilder av president Hassan Rouhani og president Donald Trump på forsiden. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Leder

Leker med ilden

For første gang bryter Iran et viktig punkt i atomavtalen. Iran har nå lagret mer anriket uran enn hva avtalen med stormaktene tillater. Taket ble satt for å hindre det iranske regime i å utvikle atomvåpen.

les også

Trump truer Iran med «utslettelse»

USAs president Donald Trump sier at Iran “leker med ilden” når de bryter avtalen. Det er en riktig beskrivelse. Men i denne saken er ikke Trump den rette til å belære presteskapet i Teheran. Trump trakk USA ut av Iran-avtalen for mer enn et år siden, til tross for at internasjonale observatører konstaterte at Iran hadde overholdt alle sine forpliktelser i henhold til avtalen. Det er bemerkelsesverdig å høre presidenten forlange at Iran skal respektere en avtale som han selv har forkastet.

les også

Irans utenriksminister: – Har brutt atomavtalens grense

Iran er blitt anklaget for å stå bak flere angrep mot tankskip og oljeinstallasjoner i og ved Persiabukta de siste ukene. Teheran har skrytt av at de skjøt ned et ubemannet amerikansk fly. Iran bidrar til å destabilisere Midtøsten ved å støtte militante grupper på vestlige lands terrorlister. Det er svært urovekkende at de utvikler nye langdistansevåpen og at de kan bli i stand til å utvikle atomvåpen. Det holder ikke at iranske ledere sier at atomprogrammet kun er til sivilt bruk. Den internasjonale samfunn må forsikre seg om at Iran ikke utvikler slike masseødeleggelsesvåpen.

les også

Het sommer i NATO

Derfor har vi en atomavtale. Verdens stormakter førte langvarige forhandlinger med Iran som ledet frem til en avtale i 2015. Iran fikk lettelser i de økonomiske sanksjonene mot restriksjoner i atomprogrammet og internasjonale inspeksjoner. Tidligere var det stor fare for krig, men avtalen reduserte spenningen mellom Iran og vestlige land. Da Trump sa opp avtalen i 2018 utløste det en farlig kjedereaksjon: Militær opptrapping, hardere sanksjoner, trusler mot skipsfarten og økende fare for krig. I juni stanset Trump et militært angrep mot iranske mål i siste liten, etter først å ha gitt klarsignal. Det var riktig å avblåse angrepet, men urovekkende at vi var så nær en alvorlig eskalering.

Europa forsøker å redde en avtale som også Kina og Russland har undertegnet. Hvis Iran-avtalen går i oppløsning er det et svært alvorlig tilbakeslag i det internasjonale arbeidet for å hindre spredning av atomvåpen. Det kan starte et nytt våpenkappløp i verdens farligste region.

USA har sagt de vil forhandle med Iran. Det beste ville være å beholde avtalen fra 2015 som et grunnlag for å forhandle om forbedringer. I denne saken bør USA spiller på lag med sine allierte i Europa.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder