FORSVARSSKRIV: Rektorer i Oslo har tatt bladet fra munnen. Resultatet ble ros til seg selv og sin sjef Astrid Søgnen. Foto: Kristian Helgesen , VG

Kommentar

Kjære 140 rektorer i Oslo-skolen

I et forsvarsskriv slår rektorene ring om Oslo-skolen, beskylder medier for svartmaling og spør oss hva vår agenda er.

Publisert:

I en oppsiktsvekkende kronikk, publisert i Aftenposten, stiller hele 140 av Oslos 180 rektorer seg bak et forsvarsskriv for Oslo-skolen, og ikke minst sjefen, Astrid Søgnen.

Det er fint å se at rektorene endelig tar bladet fra munnen! Vi er mange journalister som over år har slitt med å få rektorene i Oslo i tale. Særlig når journalistikken har vært kritisk. Hvor unikt kampskrivet er viser en undersøkelse foretatt av Utdanningsforbundet fra tidligere i år.

To av tre rektorer i Norge sier i undersøkelsen at det er mindre, liten eller ingen grad av aksept for at de kan uttrykke seg kritisk i offentligheten om utdanningspolitikk og prioriteringen innen skolen.

Feilaktig påstand

Det er symbolsk at når Oslo-rektorer endelig sier fra, så er det en forsvarstekst for seg selv og sin sjef de stiller seg bak. En tekst som først og fremst kritiserer de som kritiserer dem. En av dem er meg, og en av påstandene de fremmer har jeg behov for å imøtegå.

Rektorene skriver: «(…) Shazia Sarwar har greid å grave frem et fåtall (eksempler på pugging i forkant av kartleggingsprøver, journ.anm.), og resirkulerer dem igjen og igjen».

VG og Klassekampen har i høst, på nyhetsplass, skrevet en lang rekke kritiske artikler om øving på kartleggingsprøver i Oslo. Jeg har ikke jobbet med disse sakene. Altså hverken «gravd frem» eller «resirkulert dem igjen og igjen». Min første omtale av kartleggingsprøver er en kommentar fra 10. november og bygger på ovennevnte dekning, samt Utdanningsforbundets undersøkelse hvor 32 skoletillitsvalgte svarte bekreftende på at de har brukte fjorårets, eller tidligere års kartleggingsprøver til øving og forberedelser. Dette er i strid med reglene.

Det som derimot stemmer er at jeg er kritisk til enkelte typer dokumenterte praksiser i Oslo-skolen: Deriblant resultatlønn til rektorer, kontrollregime med hundrevis av mål, rapporter om juks, og praktiseringen av særskilt norskopplæring.

Min agenda

Rektorene spør meg hva min agenda er. Svaret er enkelt: Min agenda er å kjempe for og beskytte barn som rammes av lovstridig øving, fusk, feilaktige vedtak og mangel på vedtak og misbruk av testing og målstyring.

Det er forståelig at mellomledelsen og den administrative og politiske ledelsen i Oslo-skolen syns det er slitsomt med kritiske oppslag i pressen. Deres syn på saken er av betydning. Men den er ikke, og bør ikke være førende for den kritiske journalistikken. Hensynet til elevene kommer først. I hvert fall for meg.

På Twitter: @ShaziaSarwar

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder