Leder

NHO og fedrekvoten

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fem år gammel

TEGNING: ROAR HAGEN/VG Foto: ,

Hvis ikke en del av fødselspermisjonen er forbeholdt far, så bør den bli kortere. Det mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund, som har skrevet kronikk i Aftenposten om regjeringens kamp mot fedrekvoten. Skogen Lund tar et hardt oppgjør med Solberg-regjeringens innføring av «frivillig fedrekvote».

I et patetisk stykke politisk dobbeltkommunikasjon har regjeringen først redusert fedrekvoten fra fjorten til ti uker, for så å gi alle norske familier muligheten til å la mor få hele permisjonstiden med et pennestrøk. NHO og Skogen Lund henger bjellen på katten, når hun skriver at regjeringen med dette i praksis har avviklet fedrekvoten.

Skogen Lund har rett i at fedrekvoten er et av de viktigste likestillingstiltakene i norsk arbeidsliv.

Fjerningen vil med stor sannsynlighet ramme likestillingen i Norge. Lønnsforskjeller mellom kjønnene, og den skjeve fordelingen mellom mannlige og kvinnelige ledere i privat sektor, vil blir forsterket. Adgangen til å la mor overta fars permisjonstid på en særs enkel måte, vil også ramme en del fedre i bransjer der presset på å bli i jobb er stort.

NHOs svar på regjeringens håpløse likestillingspolitikk er å redusere permisjonstiden. Der mener vi Skogen Lund tar feil.

Argumentet om at mor ikke automatisk bør overta utvidelsen av permisjonstiden når denne ble innført for å gå til far, er i og for seg logisk. Men å redusere den totale permisjonstiden vil ramme langt flere enn de som velger å la mor ta alle ukene. Fortsatt vil mange foreldrepar dele på permisjonstiden, og det er liten mening i at disse skal straffes fordi regjeringen desperat søker å tekkes enkelte pressgrupper som vil fjerne fedrekvoten.

En del av presset mot pappapermen kommer fra det private næringslivet som NHO organiserer.

Heller enn å ta til orde for å kutte permisjonstiden, bør Skogen Lund jobbe for at hennes egne medlemmer skjønner verdien av fedrekvoten.

Får hun enda flere norske arbeidsgivere, også de små, med seg på dette, kan hun kanskje tvinge Erna Solberg til fornuft. Å ta til orde for kortere permisjonstid, er på en måte å ha gitt opp. Vi tror det er for tidlig å gi opp allerede nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder