PASSKØ: Trenger du å fornye passet ditt før sommerens ferietur til utlandet begynner du å få dårlig tid. Foto: Gosse, Maria

Leder

Passproblemer

Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Ved enkelte lensmannskontorer og politistasjoner er neste ledige time for bestilling av pass syv uker frem i tid. Det er uholdbart.

Årets passkø er like lite overraskende som fjorårets. Faktisk er den varslet så god tid i forveien at den for alle praktiske formål kunne vært unngått. Forklaringene er flere, men én årsak er regjeringens såkalte nærpolitireform som har overflødiggjort en rekke lensmannskontorer. Dermed er det også færre steder å møte opp for å søke om pass. Og færre skal det bli. Dette vil ramme folk flest.

les også

Vil skrinlegge kriserammet ID-prosjekt

I tillegg har myndighetens krav om nasjonale ID-kort og helt nye pass påført politiet tilleggsutgifter og mye ekstraarbeid for å få på plass et prosjekt som har eskalert både i tidsbruk og kostnader. Den opprinnelige prislappen på 14 millioner kroner ble i 2014 anslått til å ha steget med et par hundre millioner kroner. Nå viser ferske tall fra revidert nasjonalbudsjett at prosjektet som skulle vært implementert i år, men som ifølge statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i justisdepartementet neppe blir satt ut i live før i 2020, kommer til å koste 700 millioner kroner. Minst.

les også

Sikkert vårtegn: Laaaange passkøer

Av sikkerhetshensyn vil regjeringen redusere antallet passkontorer, angivelig til ca. 70, etter forslag fra Politidirektoratet. Utgangspunktet er at et passkontor bør behandle mellom 4000 og 5000 søknader årlig. I dag utsteder mer enn hundre passkontorer under 5000 pass i året. Politidirektoratet mener færre enn 40 passkontorer bør ha denne retten. Dermed forsvinner ytterligere 60 passutstedere i tillegg til de som nærpolitireformen allerede har avviklet.

les også

Krise for nytt ID-prosjekt - Listhaug innrømmer dårlig styring

ID-kriminalitet står for 12 prosent av den økonomiske kriminaliteten, slik at dette er et betydelig samfunnsproblem. Følgelig har vi stor forståelse for at sikkerheten må stå i høysetet når politiet skal legge om sine prosedyrer for nye ID-kort og pass. Vi har mindre forståelse for at justismyndighetene og Politidirektoratet har satt operativt politi i skvis på denne måten, slik at de ikke er i stand til å imøtekomme publikums umiddelbare behov for å få utstedt nytt pass.

Inntil det nye prosjektet med nasjonale ID-kort er på plass burde eksisterende politi- og lensmannskontorer fått anledning til å opprettholde sine funksjoner som passmyndighet.

PS! Den som har veldig dårlig tid, kan skynde seg å dra til Hardanger lensmannskontor. Der er det ledig time i dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder