GRANSKER: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) Foto: Hanna Kristin Hjardar

Leder

Viktig og riktig med gransking

Fredag ettermiddag ble det endelig klart at det blir en gransking av myndighetenes omfattende bruk av tvungne vergemål.

VG kunne denne uken avsløre at over 9000 personer som er satt under vergemål siden 2014, er blitt registrerte som “ikke samtykkekompetente”. Utgangspunktet for loven om vergemål er at det skal være en frivillig ordning. Bare unntaksvis skal det brukes tvang.

les også

Justisministeren snur etter VG-avsløring: Skal granske tusenvis av vergemål

På tross av dette har nesten 1500 mennesker bare i løpet av første halvår i år blitt satt under vergemål uten at de har samtykket til dette – nær halvparten av alle vergemål som ble opprettet i denne perioden. Dette er oppsiktsvekkende, særlig fordi en lovendring som trådte i kraft i 201 skulle sikre nettopp frivillighet og rettssikkerhet for dem som skulle få oppnevnt en verge til å ta seg av økonomi og andre vanskelige avgjørelser.

les også

Fylkesmenn advarte Justisdepartementet om vergemål

Når det viser seg at en lov som bygger på frivillighet, i praksis viser seg å innebære tvang for nær halvparten av dem som berøres av loven, må det tas grep. Wara har allerede varslet at loven skal endres. Den varslede gjennomgangen av flere tusen saker er et naturlig skritt videre.

Justisminister Tor Mikkel Wara snudde i løpet av denne uken. I utgangspunktet ønsket han å avvente granskingen av Tolga-saken, der de tre brødrene Holøyen hadde blitt satt under vergemål uten at de hadde sagt ja til dette. Det skjedde etter at kommunen hadde registrert alle tre som psykisk utviklingshemmet, uten at de var utredet av spesialist. Og uten at de selv var klar over at kommunen hadde gitt dem denne diagnosen. I ettertid har både statsminister Erna Solberg og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug bedt de tre brødrene om unnskyldning.

les også

Vill, villere, vergemål

Wara frykter at det kan være flere alvorlige saker der mennesker har fått vergemål mot sin vilje. Dette er en uro vi deler. Det skal svært gode grunner til å påtvinge et menneske en verge mot sin vilje, med alt dette innebærer av inngripen i enkeltmenneskers selvråderett, integritet og privatliv. Når det har skjedd i et slikt omfang som VG har avdekket, er det all grunn til å finne ut hva som har skjedd. Derfor hilser vi den varslede granskingen velkommen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder