Foto: Roar Hagen

Leder

Opptur for olje

Optimismen er tilbake i oljenæringen. Etter en periode med lave priser, som utløste krise i næringen og flere tusen tapte arbeidsplasser, er det ny vekst og store investeringer. Det er gledelig. Vår velferd er avhengig av inntektene fra olje og gass.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

På oljemessen ONS i Stavanger kom i går den gigantiske utbyggingen av feltet Johan Sverdrup i fokus. Planene for andre byggetrinn ble overlevert Olje- og energidepartementet i går. Dette er uten sammenligning Norges største industriprosjekt. I følge olje- og energiminister Terje Søviknes er det anslått at prosjektet vil gi staten inntekter på minst 900 milliarder kroner. Dette er inntekter som fordeler seg på alle årene feltet er i drift. Johan Sverdrup gir arbeid til mange, anslagsvis 150 000 årsverk frem til 2025, ifølge Søviknes.

les også

Fire av ti ledige bytter yrke - men Tommy (28) er tilbake i oljebransjen

På grunn av store kutt i kostnadene er det blitt langt høyere lønnsomhet i nye prosjekter. Ifølge operatøren Equinor, tidligere Statoil, er Johan Sverdrup-prosjektet lønnsomt så lenge oljeprisen er over 20 dollar fatet. Etter å ha falt til 30 dollar fatet, fra toppnoteringene på godt over 100 dollar, omsettes et et fat olje i dag for om lag 75 dollar. Oljeanalytikere tror oljeprisen vil ligge på et høyt nivå både i 2019 og 2020, anslagsvis 68 til 85 dollar.

les også

LO og NHO presser regjeringen til klimasatsning

Prisen påvirkes av Organisasjonen for oljeproduserende land (Opec), interne forhold i oljenasjoner og internasjonal storpolitikk. Venezuelas fallende produksjon og økonomiske krise bidrar til høyere pris. Det samme gjør USAs trusler om å ramme Iran med nye sanksjoner. Samtidig er oljelagrene synkende. I årene med lav oljepris ble det investert lite i ny produksjon. Det skjedde også i Norge, men nå øker sysselsettingen og investeringslysten.

les også

Erna og Jonas i heftig strid om Norges fremtid

Leting og åpning av nye felt handler om mer enn hva som er teknisk og økonomisk forsvarlig. Det er en politisk beslutning. Et viktig hensyn er at Norge har forpliktet seg til å oppfylle klimaavtalen fra Paris. Vi må redusere vår bruk av fossile brensler og investere mer i grønn teknologi. Også oljeindustrien må redusere sine utslipp. Men løsningen er ikke å stanse all letevirksomhet og avvikle produksjonen så lenge den globale etterspørselen er økende. Da vil vi bare overlate markedsandeler til andre uten gevinst for klodens miljø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder