Foto: Roar Hagen

Leder

Samarbeid om asylpolitikken

EU har brukt tre år på å forsøke å reparere Schengens yttergrenser og utforme en bærekraftig asylpolitikk. Dessverre er det liten grunn til overdreven optimisme foran dagens toppmøte i Brussel.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Flyktningstrømmen i 2015 avslørte dype politiske splittelser som siden har hemmet EUs handlingskraft. EU er skapt for å løse kriser som er for store for et enkelt land, slik flyktning- og migrantkrisen er, men så langt har tiltakene vært enten mislykkede eller utilstrekkelige. Det siste Europa trenger er et nytt EU-toppmøte som demonstrerer avmakt i møte med en av vår tids største utfordringer.

les også

Statsministeren er åpen for asylmottak i Afrika, men vil ikke gi Frp æren

Det er et dårlig alternativ når land handler på egen hånd, bygger egne murer og slik skaper større problemer for naboland. Færre migranter og flyktninger krysser Middelhavet i dag enn i 2015, men krig, nød og desperasjon i Europas nærområder tilsier at tilstrømmingen raskt kan ta seg opp. Det utspiller seg fortsatt menneskelige tragedier i Middelhavet som Europa ikke kan snu ryggen til.

Siden 2014 har Italia tatt imot over 600.000 migranter som har kommet sjøveien, men nå kommer det nye signaler fra Roma. Fortsatt redder fartøy drevet av frivillige organisasjoner migranter i havsnød, men den nye italienske regjeringen nekter å ta mot slike skip. De som tar imot flest får ikke den hjelpen de trenger fra andre EU-land. Forsøket på å fordele asylsøkere i kvoter for hvert land har fungert dårlig. Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn er sterkt imot kvoter og vil ikke ta imot noen.

les også

Redningsbåten Lifeline får ja fra Malta

Det er ikke mangel på idèmyldring i EU, men vanskeligere å finne en felles plattform. Flere land tar til orde for mottakssentre utenfor EU som skal behandle asylsøknader. EU trenger en bedre fordeling av de asylsøkere som har ankommet Europa. Det må investeres mer i Nord-Afrika for å stanse den kyniske menneskesmuglingen. Samtidig må EU handle i tråd med folkeretten. Vi har en forpliktelse til å ta imot flyktninger med beskyttelsesbehov.

En del av EUs planer er på tegnebrettet og forutsetter avtaler med andre land. I møte med migrant-utfordringene kreves det et omfattende internasjonalt samarbeid for å legge om dagens konvensjoner og regelverk. Et minstemål nå er at EU-lederne blir enige om å styrke Schengens yttergrenser, finne en bedre mekanisme for å fordele ansvaret for de som har ankommet Europa og gi tilstrekkelig hjelp til Italia, Hellas og Spania som hittil i år har tatt imot 41.000 migranter. Regjeringssjefene må erkjenne at asylpolitikk er et felles europeisk anliggende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder