KOLERA: Barn i Jemen mottar behandling for mulig kolerainfeksjon.

KOLERA: Barn i Jemen mottar behandling for mulig kolerainfeksjon. Foto: Mohammed Huwais AFP

Hvor ender norske kuler?

Norge eksporterer militært materiell til flere av landene i koalisjonen som ifølge FN drepte nesten 700 barn i Jemen i 2016. Det er ikke så rart at politikerne tier.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

TUVA KROGH WIDSKJOLD, Leder i Changemaker HENRIK M. HVAAL, Medlem i Changemakers politiske utvalg for fredMed Stortingsvalget rett rundt hjørnet har alle partiene en plan for hva de snakker høyt om og hva de ikke nevner. For de største partiene er norsk eksport av våpen og annet militært materiell til Midtøsten åpenbart et ikke-tema. Til tross for at regjeringen og SSB årlig melder om norsk eksport av militært materiell med påfølgende sjokkerende avisoppslag, forblir debatten sporadisk og kortvarig. Uten offentlig debatt, kan eksport av militært materiell til autoritære regimer fortsette til tross for at flertallet av Norges befolkning ønsker å stanse! Hvorfor er det slik?

Tiet ihjel debatten

En årsak kan være at politikerne svært vellykket har tiet i hjel debatten. I november i fjor ba flertallet på Stortinget regjeringen om å vurdere å legge frem tall for hvem som hadde importert norsk militært materiell senest innen slutten av andre kvartal, slik det ble gjort med meldingen for 2015. Men eksportkontrollmeldingen uteblir og utenriksdepartementet vil ikke si noe om når meldingen forventes å komme. Imens fortsetter krigen i Jemen å ta nye menneskeliv, og vi har ingen garanti for at det ikke gjøres med norske kuler.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Denne sommeren økte Børge Brende Norges humanitære bistand til Jemen. Landet var før de saudiskledede bombetoktene allerede et av de fattigste landene i Midtøsten. Etter snart tre år med bombing av økonomisk infrastruktur som fabrikker og havneanlegg i tillegg til ulovlige mål som skoler, sykehus, bryllups- og begravelsesfølger, har situasjonen utviklet seg til å bli verdens største humanitære krise. De fleste mennesker har ikke tilgang til rent vann,

sykdommen kolera som lettkunne ha vært behandlet sprer seg som en epidemi,

og 70% av befolkningen trenger nødhjelp. Det er dypt problematisk at regjeringen i denne situasjonen velger å fortsette å eksportere militært materiell til landene som deltar i bombeangrepene.

Les også:

Slik torturerer Emiratene i Jemen

Det gir ikke mening å sende nødhjelp til ofrene av krig og samtidig selge militært materiell som kanskje brukes i den samme krigen. Petter Eide (SV) oppfatter eksporten som et brudd på intensjonen i regelverket og etterspør en garanti for at det som eksporteres til Saudi Arabia og Emiratene ikke brukes i Jemen. I VG 25. august kaller statssekretær Marit Berger Røsland (H) Eides utsagn uredelig og spekulativt. Røsland støtter seg på et typisk argument som hinter til at tidligere regjeringer har skylda. Til tross for at dagens regjering trekker frem endringer i lokale forhold som viktigst for den nye vurderingen, gjør de et poeng ut av at det var de rødgrønne som åpnet for eksport til Emiratene tilbake i 2010. På denne måten blir eksport av norsk krigsmateriell gjenstand for et politisk spill. Men dette er spill de største partiene helst ikke vil spille offentlig, for utenrikspolitikken i denne sammenhengen er komplisert, utfordrende og dobbeltmoralsk.

Mangel på samsvar mellom praksis og regelverk

Det offisielle svaret til utenriksdepartementet er, som vanlig, at Norge har et veldig strengt regelverk og at det har blitt gjort en vurdering i henhold til dette. Utsagnet er bemerkelsesverdig. Norsk regelverk anses som strengt fordi det inneholder en rekke prinsipper, kriterium og retningslinjer som tilsynelatende sikrer en streng regulering, men kan det kalles strengt når det åpnes opp for eksport til Emiratene? I utenriksdepartementets retningslinjer står det at «hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer», og at UD's vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold «omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter». Det er slike retningslinjer som omtales som «intensjonen» i regelverket.

Les også:

Selger igjen ammunisjon

Men retningslinjene er tilstrekkelig vagt formulert slik at utenriksdepartements vurderinger kan lede til eksport av militært materiell til menneskerettighets-verstingen Saudi Arabia, og av våpendeler og ammunisjon til Emiratene, som er dypt involvert i krigen i Jemen.

På tide med en kritisk debatt

Eksport av norsk militært materiell presenterer et konkret dilemma; en dypt forankret forståelse av Norges rolle som fredelig nasjon kommer i konflikt med politikken som føres. Når regjeringen trekker frem den krigsherjede regionen Midtøsten som et spennende og fremvoksende marked, er det på høy tid med en kritisk debatt om norsk eksportpraksis. Ungdomspartiene tar debatten om norsk eksport av militært materiell, og både Unge Høyre og AUF tar til motmæle mot sine moderpartier og mener eksporten til autoritære regimer bør stanses. Nå gjenstår det å se om moderpartiene gir klare svar om norsk eksport. Kan vi være sikre på at norsk militært materiell ikke rammer sivilbefolkningen i Jemen?

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder