NÆRPOLITREFORM: – En ny lokal organisering danner grunnlag for å levere en bedre polititjeneste i hele Norge, skriver politidirektøren i denne kronikken. Foto: Therese Alice Sanne VG

Debatt

Vi skal skape mer trygghet lokalt

I dag legger jeg fram beslutningen om lokal organisering av politidistriktene. Beslutningen bygger på en dialog hvor landets politimestere har involvert landets kommuner.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over tre år gammel

ODD REIDAR HUMLEGÅRD, politidirektør

Beslutningen innebærer at vi slår sammen om lag 120 lensmannskontorer, hvor ca 500 av etatens nærmere 16.000 ansatte jobber.

Når politiet skal bemanne mange kontor, bindes arbeidstid og ressurser til å holde disse kontorene åpne. En gjennomsnittlig bemanning med fire ansatte på hvert kontor gjør at vi ikke kan tilby en fullverdig vakt- og beredskapstjeneste.

En ny lokal organisering danner grunnlag for å levere en bedre polititjeneste i hele Norge. Endret organisering løser ingenting alene. Større fleksibilitet må skapes, tid og ressurser må frigjøres, slik at politifolk kan være mer tilgjengelige og til stede i nærmiljøene.

Ved å redusere antall faste kontor en del steder, frigjøres politiets arbeidstid til kjerneoppgavene: forebygging, vakt- og beredskap og etterforskning.

VG MENER: Lensmann i butikk

Holder responstiden

En av målsetningene i nærpolitireformen er at politiet kommer når det trengs. Politiets beredskap er ikke basert på utrykning fra et lensmannskontor når noe skjer.

Det som er viktigst for responstiden er avstanden mellom den operative politipatruljen og stedet der en hendelse skjer, ikke kontoret i seg selv. Når politiet frigjør arbeidstid knyttet til å betjene små tjenestesteder vil dette skape et bedre grunnlag for å opprette patruljer som er aktive hele eller store deler av døgnet.

Dette gir raskere responstid ved alvorlige hendelser og lavere terskel for å rykke ut til hendelser som er mindre alvorlige. I 2016 var politiet godt innenfor responstidskravene. Det er bra i et år som var preget av reform og omstilling.

Økte avstander mellom politiets tjenestesteder vil først og fremst gi noen litt lenger reisevei når borgerne skal oppsøke politiet - for eksempel når passet skal fornyes. Stortinget har bestemt at 90 prosent av befolkningen skal ha maksimalt 45 minutters reisetid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon.

Politiarbeid på stedet

Som en del av nærpolitireformen er vi i gang med å styrke kvaliteten på politiets arbeid over hele landet. «Politiarbeid på stedet» skal redusere saksbehandlingstiden og gi bedre service til borgerne.

I praksis betyr det at når en politipatrulje kommer til et åsted kan de gjøre vitneavhør uten å reise inn til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Når mer politiarbeid ferdigstilles av patruljene på stedet, frigjøres kapasitet slik at politiet kan bruke tid på de mer alvorlige straffesakene.

Politiet skal tettere på kommunene og tettere på folk. Samarbeidet mellom politi og kommunene skal videreutvikles og forsterkes.

Gjennom politirådet skal politiet og kommunene inngå en forplik tende avtale om hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas. Politiet må bygge opp og profesjonalisere sitt forebyggende arbeid for å følge opp avtalen med kommunene.

Selv om det gjøres mye godt forebyggingsarbeid i politiet, er det fortsatt for store forskjeller mellom distriktene.

Forebyggingsarbeidet får nå en egen fag-enhet i de nye distriktene og forebygging skal i større grad prege hvordan politiet planlegger og gjennomfører sin tjeneste. En leder med ansvar for den forebyggende virksomheten vil sitte i politimesterens ledergruppe.

Samtidig foregår selve forebyggingsarbeidet ute blant folk i lokalmiljøene. Her skal vi sikre tettere oppfølging, og en bedre dag-til-dag kontakt med kommuner og andre aktører over hele landet. Politikontakten har sammen med politirådet en nøkkelrolle i denne satsningen.

Les også: Mobilisering mot nærpolitireformen!

Sterkere fagmiljøer

Politiet har mange steder hatt for små og sårbare fagmiljøer til å etterforske den tunge og kompliserte kriminaliteten. Etterforskningsarbeidet skal løftes i politiet, og politidistriktene skal utvikle større og sterkere fagmiljøer på viktige kriminalitetsområder, som vold og overgrep mot barn.

Ved å samle politiets ressurser lokalt, blir fagmiljøene ved de lokale kontorene større om mindre sårbare. Politidistriktene vil også utvikle større og mer solide felles fagmiljøer, som vil bistå de lokale politikontorene med faglig støtte, spisskompetanse og kapasitet til å håndtere tyngre saker. På denne måten vil nærpolitiet styrkes med sterkere fagmiljøer både sentralt og lokalt i det enkelte politidistrikt.

Endringer er krevende både for ansatte og brukere av politiets tjenester. Det skaper engasjement både på arbeidsplassen, i mediene og i lokalsamfunn over hele landet. Flere steder har det vært fakkeltog til støtte for lensmannskontoret.

Det viser at folk bryr seg om politiet, og at vi er viktige for folk. Nå som ny lokal struktur er besluttet er en viktig brikke på plass i reformen. Men det vil nødvendigvis ta noe tid fra beslutningen er fattet til den nye organisasjonen får satt seg.

Først om noen år får vi full effekt av reformen, og da står vi enda bedre rustet til å løse fremtidens politioppgaver!

Les også

 1. 126 lensmannskontorer blir lagt ned

  I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og syv nye opprettes.
 2. Vi trenger føtter på bakken

  Norge stenger grensene. Men det politikerne ikke forteller, er at både terrorister og kriminelle kommer seg inn.
 3. Mobilisering mot nærpolitireformen!

  Politidirektoratet er i ferd med å plassere politiet på siden av det norske samfunnet med gjennomføringen av…
 4. Ber POD redde flere lensmannskontor

  Landets politimestre vil kutte 130 av dagens lensmannskontor. Politidirektoratet (POD) må gripe inn og øke…

Mer om

 1. Politiet
 2. Beredskap

Flere artikler

 1. VG mener: Lensmann i butikk

 2. Knusende tall om politireformen: Amundsen: – Vil alltid være motstand

 3. Politiet og skrytet frå regjeringa

 4. Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

 5. Mobilisering mot nærpolitireformen!

Fra andre aviser

 1. Vaksdal-ordføraren: Held politiet løfta i nærpolitireforma?

  Bergens Tidende
 2. Politifolk fortviler: Nærpolitireformen skaper et fjernere politi

  Bergens Tidende
 3. Politireformen: Den burde hete «nærpolitibilreformen» | Andreas Slettholm

  Aftenposten
 4. Vi vil levere bedre polititjenester

  Fædrelandsvennen
 5. Regjeringen ville betale politifolk for å loke dem ut i distriktene. Nå sier politiet selv at ordningen er ulovlig.

  Aftenposten
 6. Kritisk fase for politireformen | Per Anders Madsen

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder