LIBERALISERING: Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen og helseminister Bent Høie.
LIBERALISERING: Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen og helseminister Bent Høie. Foto: ROGER NEUMANN/ VG,

Stans forslag om eggdonasjon

MENINGER

Denne uken anbefalte et flertall på ni av Bioteknologirådets 15 medlemmer at eggdonasjon skal bli lovlig i Norge. Vi advarer mot å følge flertallet i denne sak. Eggdonasjon må ikke bli tillatt i Norge.

leder
Publisert: Oppdatert: 30.03.15 13:15

Det avgjørende må ikke være hva som er teknologisk mulig, men hva vi som samfunn mener er etisk riktig.

Flertallet i Bioteknologirådet begrunner sitt standpunkt med at det er et sterkt ønske fra mange barnløse om å behandle infertile kvinner og menn likt når det gjelder tilgang til donasjon. Sæddonasjon har lenge vært praktisert og nå vil de også tillate eggdonasjon. Rådets leder, Kristin Halvorsen, sier det fremste argumentet er at dette kan hjelpe enkelte kvinner med å få et etterlengtet barn. Vi har stor forståelse for at ufrivillig barnløses ønsker, men det er en betydelig og avgjørende forskjell på sæd- og eggdonasjon.

OMSTRIDT OGSÅ I USA

Som mindretallet på seks anfører har det gjennom hele menneskets historie vært slik at en kvinne som føder et barn også er barnets genetiske mor. Det er, etter vår oppfatning, en helt grunnleggende sammenheng som ikke må oppheves. Forandrer vi loven lager vi et skille mellom den biologiske moren, som bærer frem barnet, og den genetiske moren som donerer egget. Hvem er da barnets mor?

Det er, som rådsmedlem Inge Lorange Backer sier, et brudd med både natur og kultur. Vi frykter dessuten at å tillate eggdonasjon vil åpne for at man i neste omgang åpner for surrogati. Dette er ikke veien å gå. Det avgjørende må ikke være hva som er teknologisk mulig, men hva vi som samfunn mener er etisk riktig.

Spørsmålet om eggdonasjon er et sentralt verdispørsmål som fortjener langt større oppmerksomhet enn bare som tema i engere fora. Tilhengerne av en liberalisering er opptatt av voksnes ønske om å få barn. Vi har stor forståelse for ufrivillig barnløses ønsker, men barn er en gave og ingen rettighet. Barn har rett til å vite hvem de er og hvem som er deres genetiske mor. Det er for oss det mest tungtveiende argument.

I den rødgrønne regjeringen var også eggdonasjon et tema. Også den gang støttet et flertall i det som da het Bioteknologinemda en liberalisering av lovverket, men Senterpartiet satte prisverdig foten ned og saken kom ikke til behandling på Stortinget. Vi håper KrF vil bruke sin posisjon i forhold til Høyre/Frp-regjeringen på samme måte. Forslaget om en liberalisering må avvises på ny.

Her kan du lese mer om