MØTER MOTSTAND: Statsminister Erna Solberg. FOTO: KRISTIAN HELGESEN

Leder

VG mener: Vanskelig reservasjon

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

165 av 187 ordførere vil blokkere fastlegers rett til å reservere seg mot abort, dersom lovforslaget til regjeringen går gjennom i Stortinget, viser en undersøkelse VG offentliggjorde i går. Blant dem er 12 av ordførerne fra Høyre, deriblant fra de tre store byene, Oslo, Bergen og Tromsø. Det blir en utfordring for statsminister Erna Solberg å håndtere dette. Hvor mye brutal politisk makt kan brukes når man skal får partifeller til å stemme mot sin overbevisning i en sak som nettopp dreier seg om retten til å følge sin egen overbevisning?

Resultatet av undersøkelsen understreker det som har vært klart lenge. Det er bred motstand mot dette lovforslaget i norsk politikk, blant velgere, blant politikere og inn i de to regjeringspartiene. Det eneste stedet hvor lovforslaget vekker begeistring, er i Kristelig Folkeparti som fikk 5,6 prosent av stemmene ved Stortingsvalget i fjor høst og som selv har valgt å stå utenfor regjering. Så er da også forslaget bare en del av en større pakke for å gjøre KrF til en del av regjeringens parlamentariske grunnlag.

Saken er blitt den blå-blå regjeringens første store krise, og de kan helt sikkert lære mye av den. Men den som kanskje har mest å lære er nettopp Kristelig Folkeparti: Den norske abortloven står fjellstøtt blant velgere og politikere i Norge. Det er essensielt for Kristelig Folkeparti å forstå, fordi partiet er en viktig stemme i nettopp spørsmål om etikk, medisin og bioteknologi.

Vi er varme tilhengere av partiets devise om at etikken må sette grensene for teknologien, og ikke omvendt. Men man skal være uhyre forsiktig med å foreta grep som oppfattes som om de innskrenker eller forvansker norske kvinners rett til selv å ta den vanskelige avgjørelsen i abortspørsmål. Og her vil pasientens rettigheter alltid veie tyngre enn legens. Forandringer kan derfor bare skje gjennom en klar politisk vilje blant velgere og i Stortinget, og ikke gjennom smarte politiske hestehandler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder