– Det er ikke behov for en nærmere utredning av kastrasjonskravet. Det som trengs er at helseministeren setter en stopper for denne uverdige behandlingen av norske borgere, skriver transaktivist John Jeanette Solstad Remø. Foto:Roger Neumann,VG

Debatt

– Stopp kastreringen av transpersoner

I land som Danmark og Argentina får transpersoner selv bestemme og uten innblanding fra myndigheter, om de vil endre juridisk kjønn slik at ID-papirer samsvarer med kjønnsuttrykk og selvopplevd kjønnsidentitet. Sånn er det ikke i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

John Jeanette Solstad Remø, transaktivist og leder for Menneskerettsalliansen

For å få endret juridisk kjønn her i landet må en få diagnosen transseksualisme med påfølgende psykiatrisk, hormonell og kirurgisk behandling, inkludert irreversibel sterilisering. I praksis kastrering. Denne behandlingen foregår på Rikshospitalet.

Vanskelig hverdag

John Jeanette Solstad Remø Foto: ,

Mange transpersoner ønsker ikke å utsette seg for denne behandlingen, men hverdagen blir vanskelig når ID-papirer og kjønnsuttrykk ikkesamsvarer. Ved innsjekking på flyplass, hotell, uthenting av reseptbelagt medisin, låning av bøker på biblioteket, utleie bil, i politikontroller og så videre, så havner transpersoner ofte i situasjoner som oppleves ydmykende og integritetskrenkende.

1. januar 2014 vedtok Stortinget enstemmig en ny likestillingslov som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Tre måneder senere sendte jeg søknad til Helse- og omsorgsdepartementet, med referanse til den nye loven, om å få endret juridisk kjønn uten hormonbehandling eller kirurgi.

Svaret fra departementet var negativt. Departementet henviser til gjeldende forvaltningspraksis, og at sånn har det vært siden 1970-tallet.

Loven brytes

På spørsmål om en begrunnelsen for de gjeldende vilkårene, er svaret oppsiktsvekkende:

"Det har ikke lykkes helsemyndighetene å finne noen nærmere begrunnelse for praksisen med å stille irreversibel sterilisering som et vilkår for å få endret juridisk kjønn. På 50-, 60- og 70-tallet ga ledende medisinere på feltet redegjørelser til myndighetene hvor det ble fremstilt som en selvfølge at personene det gjaldt ikke skulle kunne reprodusere seg".

Det er innlysende at norsk diskrimineringslovgivning brytes. Amnesty International har på denne bakgrunn startet en aksjon overfor norske helsemyndigheter.

Europarådets menneskerettskommisær fastslår at ingen skal bli tvunget til å gjennomgå medisinske prosedyrer for å få anerkjennelse for sin kjønnsidentitet. FN stiller seg sterkt kritisk til norske myndigheters behandling av transpersoner. Undersøkelsen "Alskens Folk" fra 2013 om norske transpersoners livsvilkår, konkluderer også med at steriliserings-/kastrasjonskravet må opphøre.

Handlingslammelse

Norske transpersoner har et legitimt krav om å kunne få forandret juridisk kjønn uten å måtte underkaste seg psykiatrisk behandling og kastrering.

Norske helsemyndigheter skjuler sin handlingslammelse bak at det er nedsatt et ekspertutvalg som skal fremlegge en rapport primo 2015.

Det er ikke behov for en nærmere utredning av kastrasjonskravet. Det som trengs, er at helseministeren nå tar tak og får satt en stopper for denne uverdige behandlingen av norske borgere.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder