leder

Den synlige terroristen

Publisert:
MENINGER

"Vi mener det er ytterst viktig at vi i kampen mot disse antidemokratiske, illiberale kreftene, ikke lar oss friste til å ta i bruk virkemidler som bryter med den liberale rettsstatens prinsipper".

NRKs Brennpunkt viser i kveld dokumentaren «Terroristen fra Larvik», om nordmannen Hassan Dhuhulow. Født i Somalia, men oppvokst i vestfoldbyen, og som endte sine og altfor mange andres liv som massemorder i den såkalte Westgatemassakren på et kjøpesenter i Nairobi i fjor. Det er en sterk historie om ensomhet, utenforskap og radikalisering. En historie om en ung gutt som til tross for intelligens og evner falt, eller stilte seg, utenfor det norske samfunnet og fant meningen med livet i dødskulten og terrororganisasjonen Al-Shabaab.

Det er også til en viss grad historien om hvordan Politiets sikkerhetstjeneste jobber. Og den viser hvor på vakt de er. For Dhuhulows radikalisering skjedde i relativt åpenhet på nettet. Allerede i første halvdelav 2008, fem og et halvt år før terrorangrepet, ble PST oppmerksom på den ungemannens akselererende utvikling som fanatiker på nettet. De tok kontakt med ham. De konfronterte ham. De fortsatte å holde oppsikt med ham. Den siste kontakten de hadde med ham var på Gardermoen i 2010. «Ser jeg ut som noen terrorist», var det siste han spurte politiets tjenestemenn om, før han gikk på flyet og forsvant ut av norsk jurisdiksjon.

Mer får altså ikke myndighetene gjort under dagens lovverk. Regjeringen jobber for tiden med å utrede et forslag til lovendring som skal gi politiet flere verktøy. Det har vært nevnt muligheter både for midlertidig inndragning av pass og mer drastiske skritt som i ytterste konsekvens kan bety at man fratar folk statsborgerskap. Vi mener det er ytterst viktig at vi i kampen mot disse antidemokratiske, illiberale kreftene, ikke lar oss friste til å ta i bruk virkemidler som bryter med den liberale rettsstatens prinsipper. Men i den globale terrorismens tidsalder er det åpenbart at nye virkemidler kan være påkrevet. Vi ser derfor i spenning frem til å lese utredningen og forslagene når de foreligger.

Her kan du lese mer om