KRISEMØTE: EU-kommisjonens Frans Timmermans på pressekonferanse før toppmøtet i Brussel. Foto:AP ,

Leder

Tvunget til å handle

I en krise må det handles hurtig. EUs respons på flyktningkrisen har vært forsinket, halvhjertet og hemmet av intern splittelse.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
Det er et åpenbart behov for å endre og styrke viktige sider ved Schengen-avtalen.

Vedtaket om å fordele 120.000 flyktninger mellom medlemslandene er et første lite skritt bort fra handlingslammelse. Langt flere og mer vidtrekkende vedtak må til.

Vedtaket ble gjort til tross for intens motstand fra Tsjekkia, Ungarn, Romania og Slovakia. For et EU som alltid søker konsensus er det uvanlig at flertallet bruker tvang. Likevel var det riktig å gjøre. Østeuropeiske land har siden Jernteppets fall hatt god bruk for solidariteten i Europa. De ble mottatt med åpne armer i fellesskapet og fått rikelig med støtte fra EUs fond. Åpne grenser har gjort det mulig å studere eller arbeide i andre medlemsland. Det er ikke urimelig å forvente at også disse landene viser solidaritet når EU trenger det.

Det er et åpenbart behov for å endre og styrke viktige sider ved Schengen-avtalen. Den ble utformet i en annen tid da ingen forutså at hundretusener på flukt skulle krysse Schengens yttergrenser. Ingen hadde sett for seg tragediene i overfylte gummibåter i Middelhavet eller i fullastede og forlatte lastebiler i det sentrale Europa. Europas historiske utfordring er å ivareta våre humanitære forpliktelser overfor mennesker på flukt, uten at nasjonalstater bygger nye murer i Europa. Faller Schengen under trykket av flyktningstrømmen forsvinner fundamentet for det åpne Europa.

På kort varsel hadde EU-president Donald Tusk i går innkalt EU-lederne til ekstraordinært toppmøte. Med kvoteavtalen hadde innenriksministrene ryddet av veien en hindring. Krisen tvinger EU til å handle på bred front. Det er nødvendig å sikre Schengens yttergrenser bedre og utvikle et mottaksapparat som kan håndtere et stort antall asylsøkere. Det er påkrevet å styrke samarbeidet med Tyrkia som har tatt imot to millioner flyktninger fra Syria og som er det viktigste transittland på vei mot Europa. Det er nødvendig å trappe opp hjelpen i nærområdene. Det er en skam for det internasjonale samfunn at FNs matvareprogram mangler penger til å brødfø millioner nødstilte i regionen. Den diplomatiske innsatsen for å stanse krigen i Syria må intensiveres.

EU har sviktet, men bare i et forpliktende samarbeid er det håp om å løse den krise Europa står overfor. Ved å bistå de som trenger beskyttelse i ordnede former kan Europa også redde seg selv og de verdier vi er stolte av.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder