TILBAKE: Tidligere forsvarsminister og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)
TILBAKE: Tidligere forsvarsminister og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) Foto: ACHILLEAS ZAVALLIS, VG

Ap og verden

leder
Publisert:
MENINGER

Arbeiderpartiets nyvalgte stortingsrepresentant Espen Barth Eide mener tiden er moden for nye tanker i norsk utenrikspolitikk.

«Påstanden om at norsk utenrikspolitikk skal ligge fast, blir meningsløs når verden går i alle mulige retninger» uttalte Barth-Eide til Klassekampen denne uken. Den tidligere forsvars- og utenriksministeren har selvfølgelig rett i at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk må utformes i takt med de utfordringene Norge står overfor. Det har vært praksis i norsk politikk i mange år, ikke minst takket være den historisk forankrede enigheten mellom Høyre og Ap om grunnmuren for Norges tilknytning til verden. Vi skal være et solid medlem i NATO, USA er vår største og viktigste allierte og vi er grunnleggende sett en del av det man kan kalle Vesten.

Med dette i bunn har Norge ført en stort sett vellykket utenriks- og sikkerhets politikk de siste tiårene. Alliansetilknytningen har ikke stått i veien for et saklig og avklart forhold til Russland, heller ikke for norsk engasjement i en rekke fredsprosesser. Norsk forsvarspolitikk har hatt NATO og alliansen med USA som grunnleggende premiss, det har fungert godt. Det er liten tvil om at USAs sikkerhetsgaranti til Norge fortsatt gjelder, noe som er helt avgjørende for vår trygghet og sikkerhet.

Vi regner med at det ikke er dette Barth Eide mener er meningsløst i en verden i endring. Dessverre ser vi at både SV, og Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde, tolker Barth Eides uttalelser som om disse prinsippene kan være i spill. Det er mulig å forstå hvorfor de tenker slik. At en erfaren utenrikspolitiker som Barth Eide skal komme med et slikt sitat bare for å peke på rene selvfølgeligheter om at politikk må tilpasses sin samtid, ville vært noe under det nivået han til nå har ligget på. Barth Eide åpner i praksis for en ny runde debatt for alle de som ønsker å kutte eller løsne på båndene til våre allierte. Hvis han ikke har ønsket det, så bør han klargjøre hva han mente med sitatet.

En verden som går i alle mulige retninger, er en verden der Norge bør holde fast på de alliansene og institusjonene som gjennom flere tiår har vist at de kan ivareta vår sikkerhet og frihet. Det er alt annet enn meningsløst. Ap bør ikke forlate partiets tradisjon for ansvarlighet og forutsigbarhet i disse spørsmålene. Barth Eide og hans parti bør fortsette den retningen som Ap tradisjonelt har stått for.