SVARER: Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Hvorfor så ensporet, Arbeiderpartiet?

Det er flott at byrådet i Oslo er engasjert i arbeidet med å få ned prisen på idrettsaktiviteter. Det trengs! Men hvorfor være så ensporet?

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), barne- og familieminister

Problemet er større enn at idretten er for dyr – og løsningen kan ikke bare være å styre tilgangen til kommunens idrettsanlegg. At ledende Ap-politikere avfeier fritidskortet som en del av løsningen er oppsiktsvekkende.

Raymond Johansen og Rina Mariann Hansen fra byrådet i Oslo her et klart budskap i VG: «Idretten må ta kampen mot kostnader som ikke er strengt tatt nødvendige». De vil prioritere idrettslagene som kutter priser når de fordeler treningstid ved kommunale anlegg. 

Jeg deler deres bekymring om at idretten blir for dyr, men både problembeskrivelsen og løsningen blir for snever.

Idretten er en viktig del av fritidstilbudet til barn og unge, men fritidsaktiviteter er langt mer enn det. Speider, korps, 4H, live, dans, musikk, sjakk og den stadig voksende e-idretten er også fritidsaktiviteter som gir tusenvis av barn og unge glede, mestring og tilhørighet. 

les også

Prisen for å drive med idrett må ned

For de barna som ønsker å delta på noen av disse aktivitetene er billigere bruk av idrettsanlegg en mager trøst. Disse organisasjonene forteller tvert imot at Oslo kommune er en av de vanskeligste kommunene å få låne eller leie de lokalene de trenger, selv om det ofte bare er snakk om å få bruke en ungdomsskole i helga. 

Byrådet har funnet noen områder de råder over, og vil styre gjennom tilgang til kommunens idrettsanlegg og gjennom kommunens overføringer. Samtidig går de mot regjeringens forslag om et fritidskort for alle barn og unge mellom 6–18 år. Med fritidskortet vil vi innføre en universal, ubyråkratisk ordning som gir alle barn og unge tilgang til organiserte fritidsaktiviteter. Uavhengig av hvor du bor i landet, uavhengig av om det er idrett, kultur, spill eller friluftsliv som fenger. Det hadde jeg ærlig talt forventet at Ap ville støtte helhjertet opp om. 

les også

Vi skal bare være hjemme i ferien, vi!

Med fritidskortet kan barn og unge sammen med foreldrene velge sin egne fritidsaktiviteter. Det er vel og bra å velge idrett, men det er like vel og like bra å velge noe annet. Det skal skje uten at det offentlige skal ta over frivilligheten og flytte den inn i skolen. 

Kampen for at alle skal få delta uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn må kjempes i hele bredden. Frivillige organisasjoner, idretten og det offentlige må stå sammen. Det gjøres allerede mye bra. Fritidserklæringen er et godt eksempel på at staten, kommuner og frivilligheten jobber sammen for at alle barn skal få delta. Fritidskortet vil være et virkemiddel med stor betydning. Kombineres det med målrettede tiltak fra kommuner, idrett og frivillighet kan vi oppnå en varig forbedring for alle våre barn og unge. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder